Top

Art. 491 C.p.c., liberare condamnat, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani

Sentinta penala nr. 378 din 6.mai.2009 – art. 491 C.p.c., liberare condamnat, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. xx, Centrul de reeducare T.O. a solicitat ca în conformitate cu dispozitiile art. 107 cod penal sa se dispuna liberarea înainte de a deveni major a numitului V.I., fata de care, prin s.p. nr. 102/2008 si 943/2008 ale Judecatoriei Piatra Neamt, a fost luata masura educativa a internarii într-un centru de reeducare pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat si tâlharie, prev. de art. 208, 209 lit. e,g,i c.p., art. 208,209 lit. e,g,i cod penal, art. 26 raportat la art. 208, 209 lit. a,e cod penal, art. 211 al. 1,2 cod penal, art. 211 al. 1,2 lit. c cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal, art. 99 si urm. Cod penal (s.p. 102/2008) si de art. 208, 209 lit. g,i c.p., art. 208, 209 lit. a,g,i cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal si 99 si urm. Cod penal (s.p. 943/2008).

În motivarea cererii se arata ca numitul V.I. a fost arestat la data de 14.03.2008 când a si fost depus în acest centru, urmând ca masura sa expire la data de 01.01.2010. Se mai arata ca la data de 20.03.2009 a fost discutat în Consiliul profesoral la împlinirea a cel putin 1 an de la internare, constatându-se ca minorul a avut în general un comportament bun, a manifestat respect fata de cadrele unitatii, fata de colegi si persoanele din comunitatecu care a venit în contact. A fost receptiv la solicitarile cadrelor, inplicându-se atât în activitatile artistice cât si în activitati culturale si administrativ-gospodaresti. În anul scolar 2008-2009 a fost înscris în clasa a VII-a având o atitudine pozitiva fata de învatatura si calificare, fiind preocupat de dobândirea cunostintelor. Semestrul I al anului scolar l-a finalizat cu medii bune, iar la purtare a avut media 10.

Analizând actele si lucrarile dosarul instanta constata ca prezenta cerere este întemeiata.

Se constata ca fata de minorul V.I. a fost luata masura prev. de art. 106 cod penal atât prin s.p. nr. 102/2008 (pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat si tâlharie, prev. de art.208, 209 lit. e,g,i c.p., art. 208, 209 lit. e,g,i cod penal, art. 26 raportat la art. 208, 209 lit. a,e cod penal, art. 211 al. 1,2 cod penal, art. 211 al. 1,2 lit. c cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal, art. 99 si urm. Cod penal) cât si prin s.p. nr. 943/2008 (savârsirea infractiunilor de furt calificat prev. de art. 208, 209 lit. g,i c.p., art. 208, 209 lit. a,g,i cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal si 99 si urm. Cod penal.

Se mai retine ca minorul a fost arestat la data de 14.03.2008 când a si fost depus în acest centru, urmând ca masura sa expire la data de 01.01.2010.

În perioada petrecuta în Centrul de reeducare T.O. minorul a avut în general un comportament bun, a manifestat respect fata de cadrele unitatii, fata de colegi si persoanele din comunitate cu care a venit în contact. A fost receptiv la solicitarile cadrelor, implicându-se atât în activitatile artistice cât si în activitati culturale si administrativ-gospodaresti. În anul scolar 2008-2009 a fost înscris în clasa a VII-a având o atitudine pozitiva fata de învatatura si calificare, fiind preocupat de dobândirea cunostintelor. Semestrul I al anului scolar l-a finalizat cu medii bune, iar la purtare a avut media 10.

Fata de acesta situatie, instanta va admite cererea formulata de Centrul de Reeducare T.O. si în temeiul art. 107 cod penal va dispune liberarea condamnatului V.I. din executarea s.p. nr. 102/2008 si 943/2008 ale Judecatoriei Piatra Neamt, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Se va atrage atentia condamnatului asupra dispozitiilor art. 108 cod penal.

Etichete: ,