Top

Actiune în daune formulata în conformitate cu dispozitiile art.22 din Legea nr.1/2000. Exceptie de necompetenta materiala.

In baza dispozitiilor Legii nr. 18/1991 competenta materiala de solutionare a actiunilor (inclusiv în daune) formulate în contradictoriu cu comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor apartine judecatoriilor în a caror raza teritoriala se afla terenurile.

Sectia comerciala si contencios administrativ si fiscal. Sentinta civila nr. 245/CA din 6.10.2006.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.4038/CA din 28.09.2006 reclamanta H. L. – prin mandatat G. L. a chemat în judecata pârâta Comisia comunala Bîra pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru ca, prin hotarârea judecatoreasca ce se va da în cauza pârâta sa fie obligata la plata sumei de 1 milion EURO reprezentând pagube cauzate prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii din 20.01.2006.

In motivarea cererii reclamantul învedereaza ca a avut în proprietate, anterior cooperativizarii mii de hectare de teren, ca de aceste proprietati a fost deposedata de regimul comunist, ca dupa aparitia Legii nr.1/2000 a depus cerere la pârâta prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 200 ha teren, ca desi pârâta trebuia sa solutioneze cererea pâna la data de 2.05.2000, nici pâna la aceasta data nu a formulat un punct de vedere cu

nrivire la rererea rte reconstituire

In drept reclamanta a invocat dispozitiile Legii nr. 1 /2000, HG nr. 180/2001, Legea nr.554/2004.

Analizând cererea reclamantei instanta constata ca în cauza competenta de solutionare apartine judecatoriei. Astfel, potrivit dispozitiilor art.22 din Legea nr.l/2000(act normativ invocat de reclamanta în actiune), reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de catre comisiile locale si judetene în conformitate si în conditiile prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Cum în baza dispozitiilor Legii nr. 18/1991 competenta materiala de solutionare a actiunilor (inclusiv în daune) formulate în contradictoriu cu comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor apartine judecatoriilor în a caror raza teritoriala se afla terenurile si cum în cauza terenul asupra caruia poarta litigiul se afla în raza teritoriala a Judecatoriei Roman, în temeiul art.158 din Codul de procedura civila, se va declina competenta în favoarea acestei instante.

Etichete: