Top

Luarea, în cursul judecăţii, a măsurii de siguranţă a internării medicale, prevăzută de art. 114 Cod penal. Condiţii.

Luarea, în cursul judecatii, a masurii de Domenii asociate:

siguranta a internarii medicale, prevazuta Dreptul la un

de art. 114 Cod penal. Conditii. proces echitabil.

Decizia penala nr. 273/A din 09.10.2008

Prin sentinta penala nr. 299/15.04.2008, pronuntata de Judecatoria Piatra-Neamt, în temeiul art.11 pct.2 lit. a Cod. procedura penala, raportat la art. 10 lit. e Cod procedura penala, coroborat cu art. 48 Cod penal s-a dispus achitarea pe inculpatului R. P. M., pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, prev. si ped. art. 86 al.1 din OUG 195/2002 republicata (fost art.78 al.1 din OUG 195/2002), cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, existând o cauza de înlaturare a caracterului penal al faptei – iresponsabilitatea.

În temeiul art. 112 al.1 lit. b, raportat la art. 114 al.1 Cod penal, s-a dispus internarea inculpatului într-un institut medical de specialitate, pâna la însanatosire.

S-a luat act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila în cauza.

În temeiul art. 192 al.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt nr. 4533/P/2006, înregistrat la Judecatoria Piatra-Neamt, sub nr. 3011/279/2007, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului R. P. M. pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, prev. si ped. art.78 al.1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, retinându-se ca la data de 21.11.2006, în timp ce partea vatamata S. L. se afla cu autoturismul marca Ford nr. NT-73-RCF la o benzinarie de pe str. General Dascalescu din Piatra Neamt, inculpatul R. P. M. i-a smuls cheile din mâna, i le-a restituit pe cele de la locuinta, dupa care a plecat cu masina.

S-a mai retinut ca autoturismul apartine tatalui inculpatului Roca Ioan, care l-a încredintat spre folosinta celui de al doilea fiu, acesta la rându-i încredintându-l partii vatamate.

La data de 23.12.2006, în timp ce partea vatamata conducea acelasi autoturism în zona intersectiei de la Spitalul Judetean Neamt, a fost oprita de catre inculpat care i-a spus acesteia si martorei V.S.E. care se afla în masina sa coboare, dupa care a urcat la volanul autoturismului si a plecat.

S-a stabilit ca inculpatul nu poseda permis de conducere.

Legal citat, inculpatul s-a prezentat în fata instantei de fond si a recunoscut savârsirea faptelor, aratând însa ca a procedat astfel deoarece se considera nedreptatit de catre tatal sau.

Partea vatamata, legal citata, a aratat ca nu întelege sa se constituie parte civila.

În cauza, instanta a dispus audierea martorilor din lucrari V. S. E. si L. G. Fata de memoriul si actele depuse la dosar de catre parintii inculpatului, instanta a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru a se stabili daca inculpatul a savârsit faptele cu discernamânt.

Din actele si lucrarile dosarului, analizând probatoriul administrat în cauza în cursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti, instanta de fond a retinut ca: la data de 21.11.2006, în timp ce partea vatamata S. L. se afla cu autoturismul marca Ford nr. NT-73-RCF la o benzinarie de pe str. General Dascalescu din Piatra Neamt, a venit inculpatul R. P. M., care i-a smuls cheile din mâna, si dupa ce i le-a restituit pe cele de la locuinta a plecat cu masina.

Autoturismul apartinea tatalui inculpatului, R. I., care l-a încredintat spre folosinta celui de al doilea fiu, acesta la rându-i încredintându-l partii vatamate.

La data de 23.12.2006, în timp ce partea vatamata conducea acelasi autoturism în zona intersectiei de la Spitalul Judetean Neamt, a fost oprita de catre inculpat, care i-a spus acesteia si martorei V. S. E. care se afla în masina sa coboare, dupa care a urcat la volanul autoturismului si a plecat.

S-a constatat, ca inculpatul nu poseda permis de conducere, conform adresei nr.76362/11.12.2006 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Autovehiculelor.

Situatia de fapt descrisa a fost stabilita în baza declaratiilor inculpatului date pe parcursul urmaririi penale si în fata instantei, ale partii vatamate si ale martorilor V. S. E. si L. G. .

Fata de concluziile expertizei medico – legale psihiatrice, din care rezulta ca inculpatul prezenta schizofrenie paranoida si are discernamântul abolit în raport de fapta comisa, instanta de fond a constatat ca în speta exista o cauza de înlaturare a caracterului penal al faptei si anume iresponsabilitatea, motiv pentru care s-a dispus achitarea inculpatului, dupa cum s-a mentionat mai sus.

Împotriva sentintei a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt, care a invocat nelegalitatea hotarârii, întrucât atât în cursul urmaririi penale cât si al cercetarii judecatoresti inculpatul a recunoscut comiterea faptei, si nu a spus nicicând ca ar suferi de boli psihice, însa instanta de fond, pe baza unor documente depuse la dosar de parintii inculpatului, a dispus din oficiu, efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice a inculpatului, proba pe care nu a pus-o în discutia partilor.

Dupa efectuarea expertizei, inculpatul nu s-a mai prezentat în instanta.

Din concluziile expertizei medico – legale psihiatrice, rezulta ca inculpatul Roca Pavel Mihai prezinta schizofrenie paranoida si are discernamântul critic abolit în raport de fapta comisa, recomandându-i-se luarea masurii de siguranta, prevazuta de art. 114 Cod penal.

În baza acestor concluzii, instanta de fond a dispus achitarea inculpatului si aplicarea art. 114 Cod penal.

Ori, conform dispozitiilor art. 162 Cod procedura penala, masura de siguranta a internarii medicale, poate fi luata numai dupa ascultarea inculpatului în prezenta aparatorului si procurorului, aspect care impunea atât citarea inculpatului dupa depunerea raportului de expertiza, în vederea aducerii actului medical la cunostinta, cât si audierea acestuia.

Neprocedând astfel, s-a încalcat dreptul la aparare al inculpatului si dreptul la un proces echitabil, prin neaducerea la cunostinta a concluziilor raportului de expertiza, situatie care a determinat imposibilitatea eventualei contestari a respectivului raport.

Ascultarea inculpatului era cu atât mai necesara, cu cât masura care urma a fi luata de instanta, avea caracter definitiv.

Pentru aceste motive, s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, aceleiasi instante.

Tribunalul, verificând hotarârea atacata, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, în raport de motivele invocate de procuror, cât si din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 371 alin.2 Cod procedura penala, a constatat ca apelul este întemeiat.

Astfel, conform art. 162 alin.1 Cod procedura penala, instanta, dispune luarea masurii de siguranta prevazuta de art. 114 Cod penal, numai dupa ascultarea inculpatului si în prezenta aparatorului si procurorului.

Or, în speta, dupa efectuarea raportului de expertiza medico –legala psihiatrica nr. 325 din 06.03.2008, efectuat inculpatului Roca Pavel Mihai, rezulta ca acesta prezinta schizofrenie paranoida, are discernamântul critic abolit în raport de fapta comisa si se recomanda masura de siguranta prevazuta de art. 114 Cod penal.

Concluziile raportului de expertiza nu au fost puse în discutia partilor, nu au fost aduse la cunostinta inculpatului, acesta nu a fost audiat cu privire la situatia ivita, în conditiile în care nici în cursul urmaririi penale si nici al cercetarii judecatoresti, inculpatul nu a spus ca este bolnav psihic.

Având în vedere ca masura de siguranta a internarii într-un institut medical de specialitate, pâna la însanatosire, prevazuta de art. 114 Cod penal, are un caracter nelimitat, instanta de fond avea obligativitatea sa respecte dispozitiile art. 162 alin.1 Cod procedura penala, mai ales ca inculpatul nu a invocat starea de iresponsabilitate si exista posibilitatea sa conteste concluziile raportului de expertiza.

În raport de aceste considerente, s-a apreciat ca prin nesocotirea dispozitiilor art. 162 Cod procedura penala, s-a încalcat dreptul la aparare al inculpatului, aducându-se o vatamare intereselor sale, vatamare care nu poate fi înlaturata în niciun mod, decât prin anularea hotarârii.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedura penala, a fost admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt împotriva sentintei penale nr. 299 din 15.04.2008, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt care a fost casata în totalitate sentinta atacata si cauza a fost trimisa spre rejudecare aceleiasi instante.

Etichete: