Top

Drept procesual penal. Incetarea procesului penal in temeiul art. 284 1 CPP, in conditiile in care partea vatamata era reprezentata de avocat. Casarea cu trimitere spre rejudecare

Drept procesual penal. Încetarea procesului penal în temeiul art. 284 1

Cod proc. penala, în conditiile în care partea vatamata era reprezentata de avocat. Casarea cu trimitere spre rejudecare.

Decizia penala 216/20 octombrie 2006

Prin plângerea prealabila înregistrata la Judecatoria Macin sub nr. 71/2006, partea vatamata P.N. l-a chemat în judecata pe inculpatul D.D. si a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie tras la raspundere penala pentru savârsirea infractiunii de lovire prev. de art.180 al. 2 cod penal.

În motivarea plângerii, partea vatamata a învederat faptul ca în seara zilei de 22 decembrie 2005 se afla în barul S.C. Ene, unde consuma o bere si o coca cola. În timp ce se afla la toaleta, a intrat peste el inculpatul D.D. si i-a aplicat mai multe lovituri.

Desi avea termenul în cunostinta, fiind prezent în sedinta publica din 22.02.2006, partea vatamata nu s-a prezentat la termenele de judecata din datele de 22 martie 2006 si 26 aprilie 2006, fara a-si justifica în vreun mod absentele.

Dispoz. art. 284/1 cod proc. penala prevad ca : În cazul infractiunii aratate în art. 279 al. 2 lit. “a”, lipsa nejustificata a partii vatamate la doua termene consecutive în fata primei instante este considerata drept retragere a plângerii prealabile”

În consecinta, prin sentinta penala nr. 96 din 26.04.2006a a Judecatoriei Macin s-a dispus, în conformitate cu art. 11, pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. h Cod proc. penala cu referire la art. 284/1 Cod proc. pen. încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului D.D., pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 180 alin.2 cod penal la plângerea prealabila a partii vatamate P.N., întrucât partea vatamata a lipsit nejustificat la doua termene consecutive.

În baza art. 192 pct. 2 lit. c Cod proc. pen, partea vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judecatoresti în suma de 10 RON catre stat.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs partea vatamata P.N., criticând-o ca netemeinica si nelegala.

În motivarea apelului s-a aratat ca în mod gresit instanta de fond a constatat lipsa partii vatamate si a dispus încetarea procesului penal, desi partea vatamata a fost prin avocat si acesta a fost prezent.

Examinând sentinta penala pronuntata de prima instanta în raport de critica formulata, precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei, în conformitate cu art. 3856 Cod proc. penala, se va constata ca recursul este fondat.

Potrivit art. 174 Cod proc. pen. partea vatamata putea fi reprezentata în proces, iar din împuternicirea nr. 58 aflata la fila 3 a dosarului de fond rezulta ca partea vatamata P.N. a dorit sa fie reprezentat de avocatul sau.

Prin urmare, cum în mod gresit instanta de fond a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului, se impune casarea hotarârii pronuntate si trimiterea cauzei spre solutionare aceleasi instante.

Tags: