Top

Schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de omor calificat, prev. de art.174,175 lit.i, în infracţiunea de omor, prev. de art.174 Cod penal, infracţiune comisă de un inculpat minor. Individualizarea judiciară a pedepsei.

Sentinţa penală nr. 203/P/12.11.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, a fost trimis în judecată inculpatul minor, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 174, 175 lit.i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal.

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că la data de 16.08.2008, inculpatul a lovit cu o scândură şi cu picioarele pe numitul, cauzându-i leziuni ce au condus la decesul acestuia.

Examinând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul minor împreună cu un grup de prieteni, a mers la discoteca organizată în satul Stejaru, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ.

În seara de 16.08.2008, în discoteca respectivă s-a declanşat un conflict între grupul din care făcea parte inculpatul şi alţi tineri.

În aceste împrejurări, inculpatul şi prietenii săi au părăsit localul respectiv, dar au constatat că erau urmăriţi de acei tineri . Au avut loc altercaţii şi ameninţări între cele două grupuri, iar inculpatul l-a apelat pe numitul, pentru a veni după el cu maşina. În această situaţie, cei trei tineri care, urmăreau grupul inculpatului, au fugit, iar unul dintre ei, respectiv victima, s-a refugiat într-o grădină.

Inculpatul a urmărit victima şi a sărit gardul acelei grădini şi în momentul în care a întâlnit-o, i-a aplicat mai multe lovituri cu picioarele şi cu o scândură ruptă din gard, pesta corp şi cap.

După ce inculpatul i-a aplicat acele lovituri victimei, a revenit în strada principală, unde era aşteptat cu maşina de martorul . Inculpatul prezenta urme de sânge pe adidaşi şi le-a povestit prietenilor săi despre corecţia pe care i-a aplicat-o victimei.

Din raportul medico-legal de necropsie a rezultat că leziunile suferite de victimă au fost multiple şi produse prin lovire activă cu corpuri dure.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că între cele două grupuri de tineri s-a declanşat un conflict în discotecă, iar după plecarea inculpatului şi a prietenilor săi, conflictul a continuat în stradă.

Din toate probele administrate, rezultă că în momentul în care inculpatul l-a apelat telefonic pe martorul, atât victima cât şi ceilalţi doi prieteni ai săi au fugit.

Prin urmare, nu se poate susţine că inculpatul a săvârşit fapta în condiţiile art. 73 lit.b Cod penal, aflându-se sub imperiul unei puternice tulburări provocate de atitudinea victimei, întrucât aceasta a încercat să scape de o eventuală agresiune, ascunzându-se într-o grădină.

De asemenea, nu s-a stabilit că victima ar fi fost înarmată cu un cuţit şi nici nu a fost găsit un asemenea obiect, cu prilejul cercetării efectuate la locul faptei.

De asemenea, nu este întemeiată nici susţinerea inculpatului referitoare la încadrarea juridică a faptei, în sensul că nu se poate reţine că fapta comisă de acesta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 183 Cod penal. În sprijinul acestei ipoteze vin şi concluziile raportului medico-legal de necropsie, care atestă multiplele lovituri pe care inculpatul i le-a aplicat victimei, ce au avut drept consecinţă toate leziunile descrise în acest act medical.

Prin urmare, fapta inculpatului minor, de a aplica mai multe lovituri victimei, în zone vitale ale corpului, cauzându-i leziuni ce au condus la deces, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor, prevăzută de art. 174 Cod penal, cu aplicarea art. 99 Cod penal.

Întrucât inculpatul a agresat victima în timp ce aceasta se refugiase într-o grădină, care nu este loc public în accepţiunea dispoziţiilor art.152 Cod penal, urmează a se dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii săvârşită de inculpat.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere toate criteriile de individualizare, prevăzute de art. 72 Cod penal, care se referă la gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, la limitele pedepsei şi la datele personale ale inculpatului.

Acesta este elev în clasa a XI-a , nu a mai săvârşit fapte penale până în prezent, a recunoscut în parte învinuirea ce i se aduce, în sensul că a susţinut că i-a aplicat o singură lovitură cu piciorul victimei.

Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ, rezultă că inculpatul deţine resursele interne şi externe în vederea modificării comportamentului său.

Toate aceste aspecte vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei, ce va fi orientată spre minimul special prevăzut de textul sancţionator şi va fi executată de către inculpat în regim de detenţie.

Ca o consecinţă a condamnării inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate, i se va aplica acestuia pe toată durata executării acesteia şi pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit.a teza II şi lit. b Cod penal.

Din pedeapsa aplicată inculpatului, se va computa durata reţinerii preventive executată de acesta.

Tatăl victimei, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 20.000 lei, daune materiale şi 20.000 lei daune morale. Deşi acesta a solicitat încuviinţarea probei testimoniale pentru dovedirea pretenţiilor formulate, nu s-a mai prezentat la instanţă.

Instanţa apreciază că cererea sa este întemeiată în parte în ceea ce priveşte daunele materiale, motivat de faptul că nu a făcut dovada susţinerilor sale. Prin urmare, instanţa va dispune obligarea inculpatului minor şi a părţii responsabile civilmente la plata sumei de 5000 lei, sumă ce este în măsură să acopere cheltuielile ocazionate de înmormântarea victimei, în lipsa unor probe certe. În ceea ce priveşte daunele morale, acestea vor fi acordate în totalitate, dată fiind suferinţa la care a fost expusă partea civilă prin decesul fiului său la o vârstă atât de fragedă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În temeiul art.334 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de omor calificat prev.de art.174,175 lit.i Cod penal, cu aplic.art.99 şi urm.Cod penal, în infracţiunea de omor prev.de art.174 Cod penal, cu aplic.art.99 şi urm.Cod penal.

A fost condamnat inculpatul,”, pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art.174 Cod penal cu aplic.art.99 Cod penal, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare.

S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit a teza II şi lit.b cod penal, în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 alin.2 cod penal.

În baza art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsă durata reţinerii începând cu data de 17.08.2008 ora 23,30 şi până la data de 18.08.2008 ora 11,30.

A fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente – să plătească părţii civile – suma de 5000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale.

Inculpatul a fost asistat de apărător ales.

A fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească statului suma de 400 lei , reprezentând cheltuieli judiciare.

Etichete: