Top

Incompatibilitate. Judecătorul care a luat parte la soluţionarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi cauze în calea de atac a revizuirii, fiind incidente dispoziţiile art.47 alin.1 Cod procedură penală.

Domeniu asociat:

Judecata

Decizia penală nr.13/AP/26.01.2011

Prin sentinţa penală nr. din data de Judecătoriei Târgu Neamţ, s-a respins cererea formulată de condamnatul, având ca obiect revizuirea sentinţei penale nr. a Judecătoriei Tg.Neamţ.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea formulată, condamnatul a solicitat revizuirea sentinţei penale nr. a Judecătoriei Târgu Neamţ, prin care a fost condamnat la 2 pedepse de câte 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în formă calificată, prev. de art. 211 alin. 2 lit. b,c, alin. 2 ind. 1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi urm. Cod penal, art. 74 alin. 2, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal.

Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 33 lit. a Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 83 Cod penal, a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare precum şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, pedepse care au fost adăugate pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa de faţă, dispunându-se ca acesta să execute pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, pe durata şi în condiţiile prevăzute de lege.

În motivarea cererii de revizuire, condamnatul a arătat că sentinţa este nelegală şi netemeinică, întrucât nu se face vinovat de săvârşirea faptelor puse în sarcina sa.

Examinând cererea de revizuire şi motivele invocate de revizuient în susţinerea cererii de revizuire, instanţa de fond a reţinut că aceste motive nu se încadrează în niciunul din motivele expres şi limitativ prevăzute de art. 394 Cod procedură penală.

Motivele invocate de revizuient ţin de judecata în fond a cauzei, iar acesta a avut posibilitatea legală să le invoce în căile ordinare de atac, căi de care nu a uzat.

În consecinţă, instanţa de fond a respins cererea, iar în baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, l-a obligat pe revizuient la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, revizuientul a declarat apel, fără însă a-l motiva, iar prin apărător,a solicitat rejudecarea cauzei de instanţa de fond.

Analizând sentinţa atacată din oficiu, în temeiul art. 371 al. 2 Cod procedură penală, instanţa a constatat că apelul este fondat, motivat de următoarele:

În cauză, condamnatul a formulat cerere de revizuire împotriva sentinţei penale a Judecătoriei Târgu Neamţ, sentinţă care a fost pronunţată de acelaşi judecător care a soluţionat şi cererea de revizuire.

Potrivit art. 47 al. 1 Cod procedură penală, judecătorul care a luat parte la soluţionarea unei cauze, nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale de atac, iar potrivit prevederilor art. 197 Cod procedură penală, încălcarea dispoziţiilor referitoare la compunerea instanţei sunt sancţionate cu nulitatea absolută.

Faţă de cele reţinute mai sus, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, instanţa a admis apelul, a desfiinţat în totalitate sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: