Top

Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Instanţa competentă să soluţioneze cererea.

Sentinţa penală nr. 148/P din 05.08.2009

Sub numărul 2900/103 din 1 iulie 2009, a fost înregistrată la instanţă cererea pentru întreruperea executării pedepsei formulată de condamnatul, privind executarea pedepselor la care a fost condamnat de Judecătoria Târgu Neamţ.

În motivarea cererii, condamnatul a susţinut că suferă de mai multe boli cronice, iar starea de sănătate i s-a agravat în perioada detenţiei.

La data formulării cererii, condamnatul se afla încarcerat în Penitenciarul Vaslui, iar în vederea soluţionării prezentei cereri, acesta a fost transferat în Penitenciarul Bacău.

La termenul din data de 5 august 2009, instanţa, din oficiu, a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Tribunalului Neamţ, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 456 Cod procedură penală instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se afla locul de deţinere.

În ceea ce priveşte instanţa de executare, din relaţiile comunicate telefonic de Penitenciarul Bacău, rezultă faptul că, la acest moment, condamnatul se află în executarea unor pedepse cu închisoarea aplicate de Judecătoria Târgu Neamţ, astfel că, tribunalul nu are competenţa materială de a soluţiona prezenta cerere.

De asemenea, nici din punct de vedere teritorial competenţa nu aparţine instanţelor de pe raza Tribunalului Neamţ, întrucât pentru determinarea competenţei de soluţionare a unei cereri de întreruperea executării pedepsei se are în vedere locul de deţinere în care se găsea condamnatul în momentul introducerii cererii şi nu locul de deţinere unde ulterior acesta a fost transferat.

Faţă de cele reţinute mai sus, având în vedere că la dat formulării cererii condamnatul se afla încarcerat în Penitenciarul Vaslui, iar pedepsele în executarea cărora se află acesta au fost pronunţate, ca instanţă de fond şi deci de executare, de judecătorie, în temeiul art. 42 Cod procedură penală, instanţa urmează să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Vaslui.

Etichete: