Top

Promovarea unei actiuni civile împotriva unei societati radiate din Registrul Comertului. Inexistenta conditiilor de validitate a actiunii civile

Prin sentinta civila nr. 1866 din 14 septembrie 2006, pronuntata în dosarul nr. 2415/2006, Judecatoria Roman a constatat nulitatea absoluta a cererii formulate de reclamantii C.V. s.a. de obligare a Biroului de Carte Funciara Roman sa radieze ipoteca nr. 1781 din 22 septembrie 1998, instituita în favoarea pârâtei S.C. AGFA S.R.L. Bucuresti asupra imobilului situat în mun. Roman prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. 3510 din 22 septembrie 1998 la Biroul Notarului Public Tanase Luminita din mun. Roman.

Reclamantii au motivat ca prin contractul sus-mentionat C.V. si defunctul C.L. ( ai carui succesori legali sunt ceilalti reclamanti ) au instituit o garantie în favoarea pârâtei pâna la concurenta sumei de 1500 USD pentru situatia când co-reclamantul C.M. parasea pentru mai mult de 30 de zile locul de munca stabilit de antreprenor. Ipoteca a fost înscrisa în Registrul de inscriptiuni sub nr. 1781 din 22 septembrie 1998. Ulterior reclamantii au solicitat Biroului de Carte Funciara radierea ipotecii, aceasta cerere fiindu-le respinsa datorita faptului ca nu a fost prezentata o solicitare expresa din partea pârâtei. Reclamantii au mai aratat ca nu au semnat contractul de ipoteca, asa încât înscrierea sa s-a facut pe baza unui act nevalabil. Mai mult, în urma demersurilor întreprinse la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, reclamantilor li s-a raspuns ca societatea pârâta nu a figurat înscrisa niciodata, nici în Bucuresti si nici în alta localitate din tara. În atari conditii, reclamantii au concluzionat ca instituirea ipotecii s-a facut în favoarea unei societati fictive.

Pentru a constata nulitatea actiunii reclamantilor instanta a retinut ca într-adevar, societatea pârâta nu exista, nefiind înscrisa în Registrul Comertului si neavând personalitate juridica. Potrivit art. 41 Cod proc. civila pot avea calitatea de parte în procesul civil numai persoanele ( fizice sau juridice ) care au folosinta drepturilor civile, iar în cazul societatilor comerciale capacitatea de folosinta se dobândeste, de regula, la data pronuntarii încheierii judecatorului delegat urmata de înscrierea în Registrul Comertului, sau, anticipat, pentru actele juridice încheiate în scopul dobândirii personalitatii juridice, de la data realizarii acordului de asociere. Cum societatea pârâta nu figureaza înscrisa în Registrului Comertului si nici nu este vorba, în speta, de dobândirea anticipata a capacitatii de folosinta, concluzia care a rezultat a fost ca reclamantii au chemat în judecata o persoana juridica lipsita de capacitate de folosinta .

Constatând, astfel, ca actiunii civile îi lipseste unul din elementele fundamentale ( respectiv cel legat de existenta partilor ), iar aceasta lipsa nu poate fi acoperita în cursul judecatii, instanta va constata ca actiunea introductiva este lovita de nulitate absoluta.

Etichete: