Top

Ipoteca. Stingerea ipotecii. Prescripţie.

Prin sentinta civila nr. 5823/16.04.2009 a Judecatoriei Iasi s-a respins actiunea de constatare a interventiei prescriptiei formulata de reclamantii I. C. si I. M., în contradictoriu cu S.C. „R” S.A.. S-a retinut ca prin contractul de ipoteca nr. 1891/24.06.2004 reclamantii au garantat cu apartamentul lor obligatiile rezultând din contractul de vânzare-cumparare nr. 23/01.06.2004 si din contractul de consignatie nr. 22/01.06.2004. Desi a fost achitat debitul rezultat din contractul de vânzare-cumparare nr. 23/01.06.2004, a mai ramas de achitat un debit decurgând din contractul de consignatie, pentru care a fost încheiat un act aditional la contractele nr. 22 si 23 din 01.06.2004, pentru reesalonarea sumei ramase de achitat la data de 17.07.2006.
Potrivit dispozitiilor art. 25 din Contractul de consignatie, dupa expirarea perioadei de valabilitate de un an a contractului, acesta se prelungeste automat cu aceeasi perioada, daca nici una din parti nu denunta contractul.
La data de 07.10.2008 pârâta a revenit cu adresa catre executorul judecatoresc, solicitând punerea în executie a contractului de ipoteca semnat de catre reclamantii din prezenta cauza, facând dovada întreruperii cursului prescriptiei cu sentinta comerciala nr. 6272/13.05.2008 a Tribunalului Bucuresti – Sectia Comerciala, prin care pârâta din prezenta cauza a solicitat obligarea societatii debitoare S.C. „A” S.R.L. la plata restului debitului decurgând din Contractul de consignatie nr. 22/2004.
Potrivit dispozitiilor art. 18001 din Codul civil, privilegiile si ipotecile se sting prin stingerea obligatiilor principale si prin prescriptie, iar potrivit dispozitiilor art. 1865 din Codul civil, întreruperea civila a cursului prescriptiei opereaza printr-o cerere facuta în judecata, fie introductiva de instanta sau numai incidenta într-o instanta deja începuta.
Având în vedere aceste dispozitii legale si probele administrate în cauza, instanta a respins actiunea formulata de catre reclamanti, ca neîntemeiata.

Etichete: