Top

Art.32 ali. 1 O.G. nr.96 din 1998

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lînga Judecatoria Bicaz , s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului LI sub aspectul savîrsirii infractiunii silvice de taiere fara drept 32 al.1 OG.96/98 ®, retinîndu-se în esenta ca în cursul lunii octombrie 2006 a exploatat în mod nelegal masa lemnoasa de pe suprafata de teren cu vegetatie forestiera pe care o detine în pct. Pîrîul Bondrei, pe raza comunei Farcasa, judetul Neamt.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului se retine:

– Inculpatul , conform procesului verbal de punere în posesie din 22.06.2006 detine o suprafata cu vegetatie forestiera de 5 ha, situata pe raza ocolului silvic Galu, în pct.Pîrîul Bondrei, comuna Farcasa. In cursul lunii octombrie 2006, în urma aprobarii marcarii de arbori, acesta a exploatat în mod legal masa lemnoasa din parurea detinuta si pe lînga arborii marcati, a taiat de pe picior, fara drept, alti 6 arbori de esenta rasinoase, în stare verde si nemarcati; asa cum rezulta din fisa de clacul întocmita de organele silvice, valoarea masei lemnoase extrase ilegal este de 1.154,37 lei.

Prezent în instanta si asistat de aparator ales, inculpatul a învederat ca îsi mentine declaratia data în faza urmaririi penale în sensul ca nu este adevarat ce se retine în sarcina sa, ca lemnul marcat aflat pe proprietate provenea din doborîturi cauzate de fenomene naturale si cu ocazia taierii arborilor marcati, în cadere, acestia s-au agatat în arborii nemarcati, fiind nevoit sa procedeze la taierea acestora, datorita pericolelor de accidente în zona , fata de amplasarea cailor de acces, vecinatatea cu alte proprietati si situarea unor stîni. Inculpatul a declarat ca a adus la cunostinta organelor silvice despre aceasta împrejurare, ca a procedat la exploatarea arborilor nemarcati la cca o saptamîna dupa exploatarea celor marcati, dar ca nu avut aprobare de la organele silvice ptr.exploatarea acestora , nefiind marcati efectiv.

În dovedirea acestei împrejurari, a solicitat audierea martorului A R, care a confirmat sustinerile sale privitoare la amplasarea cailor de acces în aporpierea proprietatii inculpatului, cu privire la producerea de doborîturi datorate fenomenelor naturale, frecvente în zona; martorul a declarat ca a observat în urma cu doi ani de zile, la sfîrsitul verii, dupa ce l-a vazut pe inculpat exploatînd lemn pe proprietatea lui, arbori agatati la cca 3-400 m de drumul de acces pentru oameni si animale si ca în opinia lui, acesti arbori constituiau o stare de pericol creata prin aplecarea lor.

Aceasta împrejurare invocata de inculpat si martorul audiat la solicitarea sa, nu poate fi retinuta însa de instanta ca o cauza ce înlatura raspunderea penala a acestuia, atîta timp cît, conform legislatiei silvice în vigoare, este prevazuta obligatia de a anunta organul silvic despre doborîturi, acesta procedînd la marcare dupa deplasarea în teren, efectuarea constatarilor si aprobarea cererii de marcare, formulata de persoana interesata. Faptul ca martorul declara ca arborii agatati erau situati în apropierea caii de acces la o distanta de cca 3-400 m, nu este de natura , în lipsa altor probe indubitabile care sa dovedeasca nevinovatia, sub aspectul intentiei directe ori indirecte a inculpatului, a proba, în cauza , sustinerile inculpatului ca a fost nevoit sa procedeze la o exploatare în conditii ilegale. In cauza, nu s-a probat de altfel, nici starea de pericol iminent creat prin agatarea arborilor prin nici un alt mijloc de proba. În aceste conditii, instanta poate aprecia ca împrejurarea mai sus aratata constituie doar o circumstanta reala cu privire la fapta supusa judecatii, care poate afecta tratamentul penal incident, sub aspectul individualizarii.

Astfel, comiterea faptei si vinovatia inculpatului în forma intentiei indirecte , sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale infractiunii silvice de taiere fara drept de arbori, asa cum a fost reglementata de norma de incriminare, avuta în vedere de legiuitor în ceea ce priveste stare de pericol pentru fondul forestier national, fond din care fac parte si proprietatile de padure particulare, sunt dovedite cu : procesul verbal de sesizare din oficiu, procesul verbal de conducere la cioata, fisa de calcul a masei lemnoase extrase ilicit, procesul verbal de punere în posesie, autorizatia de exploatare din 12.02.2007 si actul de punere în valoare, declaratiile martorilor audiati în cursul procesului penal , coroborate cu declaratiile si sustinerile inculpatului în faza UP si a judecatii.

La individualizarea si dozarea pedepsei se vor avea în vedere criteriile prevazute de art. 72 Cod penal, instanta stabilind astfel, o pedeapsa cu amenda penala, orientata la minimul special, apreciindu-se ca scopul educativ si punitiv al sanctiunii se va realiza în acest mod, tinîndu-se cont si de împrejurarile reale, concrete ale faptei – taiere de pe proprietate, exploatare de arbori nemarcati în urma unor doborîturi determinate de fenomene naturale, comiterea faptei pe timp de zi si fara participatie penala, dar si de cele personale – lipsa antecedentelor penale, situatia personala, vîrsta inculpatului.

Etichete: