Top

Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, plîngere la Legea 1/2000.

Sentinta civila nr. 12

stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, plîngere la Legea 1/2000.

Prin plîngerea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. de mai sus, Composesoratul G. a formulat plîngere împotriva Hotarîrii Comisiei Judetene nr. 5097/22.09.2006, cerînd reconstituirea dreptului de proprietate pentru 463,36 ha teren cu vegetatie forestiera pe raza comunei Bicazu Ardelean.

În motivare a aratat ca a detinut acel teren, fapt probat cu o foaie cadastrala, si harta cadastrala, iar amplasamentul terenului a fost identificat împreuna cu reprezentantii Ocolului silvic Bicaz.

A formulat cerere la comisia locala Bicazu Ardelean, care a respins-o motivînd ca nu s-a prezentat act de proprietate în limba româna, iar loturile nu pot fi localizate pe raza comunei Bicazu Ardelean, solutie confirmata de Comisia judeteana de fond funciar.

A depus:

– foaie cadastrala (f. 7-24).

Avocatul petentului a sustinut ca nu se justifica efectuarea unei expertize tehnice de identificare a terenului, acesta fiind identificat prin schitele aflate la Primaria G. Instanta a considerat ca o expertiza este absolut necesara, dispunînd în acest scop si depunerea schitelor evocate de avocat.

Ulterior, petentul a depus:

– evidenta numerelor top (f. 37);

– harti cadastrale (f. 38-45)

A fost efectuata o expertiza silvica, raportul fiind depus la f. 123-128. Expertul a constatat ca în realitate terenul cerut de petent este de 170,79 ha, pe mai multe parcele, astfel:

– 27,3 ha – parcela 74, UP VI Lapos, OS Bicaz;

– 2,97 ha – parcela 69A, UP VI Lapos, OS Bicaz;

– 1,59 ha – parcela 69B, UP VI Lapos, OS Bicaz;

– 0,44 ha – parcela 69M, UP VI Lapos, OS Bicaz;

– 138,49 ha – pasune comunala folosita de locuitorii comunei Bicazu Ardelean.

Schita care delimiteaza cel mai explicit aceste suprafete se afla la f. 127.

Petentul a formulat obiectiuni la raportul de expertiza (f. 133) afirmînd ca raportul este superficial si fara concluzii, ca nu a identificat toate suprafetele de teren din foaia cadastrala nr. 95.

Comisia locala Bicazu Ardelean a formulat obiectiuni la raportul de expertiza (f. 139-140) afirmînd ca punctul Lapos este pe raza comunei Bicaz Chei si nu a comunei Bicazu Ardelean, ca exista un ordin al Prefectului prin care s-a reconstituit comunei Bicazu Ardelean dreptul pentru 138,3 ha în pct. Munticel, care este islaz comunal, ca identificarea terenului s-a extins si asupra unor suprafete de fînete detinute de persoane fizice.

A depus proces verbal din 8.03.1957 (f. 141) prin care s-a efectuat un schimb de terenuri între orasul Gheorgheni si comunele Bicaz Chei si Bicazu Ardelean, Ordinul prefectului de Neamt prin care s-a reconstituit în favoarea comunei Bicazu Ardelean dreptul pentru 1.381 ha teren pajisti ca islaz comunal (f. 142-142), ordinul prefectului pentru modificarea suprafetei islazului comunal Bicazu Ardelean (f. 144-145).

Expertul a raspuns la obiectiuni (f. 161) astfel:

– terenul de 170,79 ha este identificat în schita, cu culoare portocalie (f. 127) si este, din totalul foii cadastrale 95, partea de teren situata pe teritoriul comunei Bicazu Ardelean;

– restul terenului cerut de Composesoratul Gheorgheni se afla pe teritoriul comunei Bicaz Chei si face obiectul altui dosar pe rolul acestei instante;

– terenul este liber si se poate restitui pe vechiul amplasament.

Dupa lasarea cauzei în pronuntare si amînarea pronuntarii o saptamîna, nici una din parti nu a depus alte obiectiuni sau concluzii care sa contrazica aceste afirmatii ale expertului.

Fata de aceasta situatie, instanta urmeaza a-si însusi concluziile expertului, constatînd:

– Composesoratul Gheorgheni a facut proba proprietatii prin foaia cadastrala, hartile cadastrale si celelalte acte depuse;

– terenul în suprafata de 170,79 ha, pe categoriile de folosinta indicate în expertiza, se afla în administrarea Ocolului silvic Bicaz si a comunei Bicazu Ardelean si pe raza administrativa a acestei comune;

– terenul este liber de constructii si se poate restitui pe vechiul amplasament.

Concluzionînd, instanta constata ca petentul a facut dovada proprietatii si a identificarii terenului, plîngerea urmînd a fi admisa asa cum a fost formulata (în parte).

Etichete: