Top

Majorare pensie întretinere.

Sentinta civila nr. 552

Majorare pensie întretinere.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.11.2008 sub nr. 2310/188/2008 reclamanta G.A.a solicitat instantei obligarea pârâtului P.R. la plata unei pensii de întretinere majorate în favoarea minorului P.A..

În motivarea cererii s-a aratat ca pârâtul este profesor la o scoala din Bicazu Ardelean.

Cererea nu a fost întemeiata în drept.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta.

Instanta a administrat, la solicitarea reclamantei, proba cu înscrisuri, fiind depuse în fotocopie: certificat nastere minor (fila 3), sentinta civila nr. 1163/1997 pronuntata de Judecatoria Bicaz (fila 4), adeverinta loc munca pârât. Din oficiu s-a dispus efectuarea unei anchete sociale (fila 39).

Analizând actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din coroborarea certificatului de nastere al minorului cu sentinta civila nr. 1163/1997 a Judecatoriei Bicaz reiese ca pârâtul este tatal minorului, în sarcina sa fiind stabilita obligatia de a plati lunar o pensie de 25 % din veniturile sale lunare, pâna la majoratul copilului.

Potrivit dispozitiilor art. 86 alin.3 C.fam., descendentul cât timp este minor, are drept la întretinere oricare ar fi pricina nevoii în care se afla. Obligatia de a contribui la cheltuielile privind întretinerea copilului minor reprezinta, asadar, aspectul patrimonial al îndatoririlor parintesti legate de întretinerea, cresterea si îngrijirea acestuia.

Întretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati, astfel cum statueaza dispozitiile art. 94 alin.1 C.fam. În acest sens, instanta este abilitata sa reduca sau sa majoreze cuantumul obligatiei de întretinere sau chiar sa sisteze plata acesteia, dupa cum variaza cele doua criterii expuse mai sus.

În cauza dedusa judecatii se observa ca pensia stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorului este în cota procentuala, variind functie de veniturile cu caracter de continuitate ale pârâtului, fiind actualizata la fiecare modificare a acestora. Întrucât din concluziile anchetei sociale nu rezulta ca pârâtul ar obtine cu caracter de continuitate si alte venituri care ar putea fi avute la o eventuala majorare a pensiei de întretinere, având în vedere ca pensia de care beneficiaza minorul este stabilita la limita maxima a plafonului prevazut de lege, instanta urmeaza a respinge cererea ca neîntemeiata, nefacându-se dovada unor venituri suplimentare ale pârâtului.

Instanta observa totodata ca suma de bani ce se vireaza lunar din veniturile pârâtului (fila 25) si de care beneficiaza minorul, cu titlu de pensie de întretinere, este corect calculata.

De asemenea, în cazul în care pârâtul nu îsi îndeplineste obligatia de a plati lunar pensia de întretinere în favoarea minorului, exista posibilitatea punerii în executare silita a sentintei civile nr. 1163/1997 pronuntata de Judecatoria Bicaz, aceasta constituind titlu executoriu.

Etichete: