Top

Succesiune – iesire din indiviziune

Dosar nr.122/179/2009

Domeniu alocat : succesiuni, mosteniri

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.1041/17.12.2009

Titlu: succesiune – iesire din indiviziune

Prin cererea adresata acestei instante la data de 16 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr. 122/179/2009 din aceeasi data reclamanta P.I. a chemat în judecata pe pârâtii P.S. si P.C. solicitând iesirea din indiviziune asupra imobilului casa si teren aferent în suprafata totala de 1980 m. p. situat în intravilanul satului Zebil , com. Sarichioi, jud. Tulcea, în sensul atribuirii în natura catre aceasta a imobilului casa de locuit în suprafata construita de 70 mp si atribuirea în natura, în cote egale, catre cei doi fii ai sai a suprafetei de teren aflata în indiviziune.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca împreuna cu fii sai, pârâti în prezenta cauza, detine în indiviziune conform Certificatului de Mostenitor nr. 217 din 27 octombrie 2008 emis de BNP Sfircea Dorina, imobilul casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1980 mp situat în sat Zebil, com. Sarichioi, jud. Tulcea.

S-a mai învederat ca nu au reusit sa se înteleaga pe cale amiabila cu privire la partajarea în natura a imobilului detinut în indiviziune, acesta nefiind comod partajabil în natura, fiind compus din doua camere, sala, baie si bucatarie.

Reclamanta a mai aratat ca imobilul a fost construit de catre aceasta împreuna cu sotul sau P.N. în anul 1967 si întrucât detine cota majoritara de 1/2 plus 2/8 din jumatatea defunctului sau sot, solicita atribuirea în natura a imobilului casa de locuit în suprafata de 70 mp , iar terenul pe care îl detine în indiviziune sa fie atribuit în natura pârâtilor în cote egale, fara a fi obligata la plata sultelor, urmând ca acestia sa primeasca o suprafata de terne din cota sa.

Cererea a fost întemeiata în drept în baza art. 278 Cod Civil.

În dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar copii de pe certificatul de mostenitor nr. 217/27.10.2008, titlul de proprietate nr. 40083/11.10.1994 eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Tulcea.

La data de 19 februarie 2009, pârâtul P.C. a depus la dosarul cauzei cerere reconventionala solicitând , în contradictoriu cu reclamanta P.I. , sa fie incluse în masa de partaj imobilul casa de locuit corp separat situat în aceeasi curte compus din 5 camere si hol, suprafata de 3,78 ha teren extravilan , situat în extravilanul satului Zebil, precum si suprafata de 2,23 ha teren extravilan c e a apartinut bunicilor sai paterni , solicitând a fi citat în calitate de pârât si unchiul sau P.S. cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii se motiveaza ca reclamanta pârâta , cu buna stiinta, a omis sa mentioneze în cererea introductiva celalalt corp de casa , aflat în aceeasi curte lânga corp de casa trecut în actiune.

A mai aratat pârâtul reconvenient ca defunctul sau tata a mai detinut si suprafata de 3,78 ha teren conform sentintei civile nr. 1045/23.11.1995, asa cum rezulta din adeverinta nr. 332/20.01.2009 eliberata de Primaria Comunei Sarichioi, precum si suprafata de 2,3 ha teren la a carui mostenire vine împreuna cu mama sa, P.I., cu fratele sau, P.S., precum si cu unchiul lor P.S., terenul apartinând bunicilor paterni.

În drept cererea a fost întemeiata pe disp. art. 119 cod pr.civila si art. 728 cod civil.

În sedinta de judecata din data de 02.04.2009 aparatorul pârâtului reconvenient P.C. a precizat ca solicita iesirea din indiviziune asupra imobilului casa de locuit si teren aferent, a suprafetei de 3,78 ha teren si a suprafetei de 2,23 ha teren, la aceasta din urma suprafata venind la mostenire si pârâtul P.S..

În aceeasi sedinta de judecata au fost propuse a fi efectuate 2 expertize, o expertiza privind imobilul casa de locuit si teren, situat în com. Sarichioi, sat Zebil, jud. Tulcea, având ca obiective: identificarea imobilului casa de locuit si teren aferent situat în comuna Sarichioi, sat Zebil, judetul Tulcea, stabilirea vecinatatilor, stabilirea valorii de circulatie, propuneri de lotizare conform cotelor legale de mostenire, stabilirea de sulte, daca este cazul, expertiza admisa de instanta si urmare a întelegerii partilor a fost desemnat s-o efectueze, expert C.H. si o expertiza cu privire la terenurile extravilane de 3,78 ha si 2,23 ha teren având ca obiective: individualizarea si identificarea suprafetelor de 3,78 ha si 2,23 ha teren extravilan, propuneri de lotizare conform cotelor legale de mostenire, cu mentiunea ca suprafata de 2,23 ha teren extravilan urmeaza a fi partajata prin formarea unui lot si pârâtului P.S. care vine la mostenire alaturi de reclamanta si pârâti, expertiza admisa de instanta si urmare a întelegerii partilor a fost desemnata s-o efectueze , expert M.R..

Expertiza C.H. a propus ca modalitate de iesire din indiviziune asupra imobilului casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1888 mp., formarea a trei loturi, propunând ca Lotul nr. 1 sa-i fie atribuit reclamantei P.I., lot format din camere 1, 2, 3, 7, cotet si teren în suprafata de 1180 mp., Lotul nr. 2 sa-i fie atribuit pârâtului P.S., lot format din camere 4, 5, 6, magazie, sopron si teren în suprafata de 354 mp, iar Lotul nr. 3 sa-i fie atribuit pârâtului P.C., lot format din suprafata de 354 mp. teren.

Pârâtul P.S. a formulat obiectiuni la raportul de expertiza C.H., aratând ca este de acord cu actiunea privind iesirea din indiviziune asa cum a fost formulata de reclamanta P.I., în sensul atribuirii catre aceasta a imobilului casa de locuit si atribuirea lui cât si fratelui P.C. a câte unui lot de teren, de aceeasi valoare corespunzatoare cotelor lor de mostenire, nefiind de acord sa primeasca o parte din casa si nici sa plateasca sulta, solicitând ca expertul sa faca o noua expertizare care sa tina cont de actiunea introdusa de P.I. obiectiuni ce au fost însusite si de catre reclamanta P.I. si de catre pârâtul reconvenient P.C..

Expertul C.H. a propus o alta solutie de lotizare, reclamantei fiindu-i atribuit imobilul casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1180 mp, iar pârâtilor P.S. si P.C. câte un lot format din suprafata de 354 mp teren, situatie în care reclamanta urma a da sulta celor doi fii ai sai, în suma de câte 3176,5 lei fiecaruia, modalitate de lotizare cu care a fost de acord atât reclamanta cât si pârâtii P.C. si P.S..

Expertiza M.R. a propus ca modalitate de iesire din indiviziune asupra terenului în suprafata de 3,78 ha, formare a doua loturi, un lot pentru P.C. plus P.S., în suprafata de 1,395 ha situat în tarla 47, parcela 287 si teren în suprafata de 1,77 ha situat în tarla 32, parcela 287, iar reclamantei pârâte P.I. sa-i fie atribuite suprafata de 0,615 ha, cu obligarea celor doi fii ai sai la sulta catre aceasta.

Cu privire la suprafata de teren de 2,23 ha acelasi expert a propus ca modalitate de partajare formarea unui lot pentru pârâtul P.S., lot compus din suprafata de 1,115 ha situat în tarla 40, parcela 784/7, iar un alt lot format din suprafata de 1,115 ha situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu în tarla 40, parcela 784/7 sa fie atribuit reclamantei pârâte P.I., pârâtului P.S. si pârâtului reconvenient P.C..

Desi initial niciuna din parti nu a avut obiectiuni la acest raport de expertiza, în sedinta de judecata din 19.11.2009 pârâtul reconvenient P.C., prin avocat, a formulat obiectiuni în sensul de a i se forma un lot distinct fata de cel al lui P.S., motivat de faptul ca nu se afla într-o relatie buna cu acesta, în sensul ca pentru suprafata de 3,78 ha, din Lotul nr. I propus a-i fi atribuit împreuna cu P.S., pot fi formate doua loturi, respectiv un lot pentru el si un lot pentru fratele sau, unuia sa-i fie atribuita suprafata de teren de 1,395 ha situata în tarlaua 47, parcela 287, iar celuilalt suprafata de 1,77 ha situata în tarlaua 32, parcela 287 cu plata sultei corespunzatoare, iar pentru suprafata de 2,23 ha, în ceea ce priveste Lotul nr. 2, în suprafata de 1,115 ha teren situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu, în tarlaua 40, parcela 784/7, lot propus a-i fi atribuit reclamantei, lui si lui P.S. pot fi formate trei loturi, câte un lot pentru fiecare parte.

Prin completarea la raportul de expertiza tehnica, expert M.R. a propus ca modalitate de lotizare – varianta a II-a ca lotul de teren în suprafata totala de 1,115 ha situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu, în tarlaua 40, parcela 784/7, având în vedere cotele partilor, sa fie împartit numai în doua loturi, deoarece are o suprafata mica si nu poate fi îmbucatatit peste masura, urmând ca un lot sa fie atribuit lui P.C. de 0,5575 ha si un lot egal ca suprafata cu al acestuia, tot de 0,5575 ha sa fie atribuit lui P.S. cu obligarea celor doi la plata sultei catre reclamanta P.I..

În ceea ce priveste Lotul nr. I din suprafata de 3,78 ha, lot propus a-i fi atribuit lui P.C. si P.S., expertul a propus ca pârâtului reconvenient P.C. sa-i fie atribuita suprafata de 1,395 ha, situat în tarlaua 47, parcela 912 iar pârâtului P.S. sa-i fie atribuita suprafata de teren de 1,77 ha situat în tarlaua 32, parcela 287.

De mentionat ca toate partile au fost de acord cu aceasta modalitate de partajare propusa de expertul M.R. în completarea la raportul de expertiza.

Potrivit dispozitiilor art.728 cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune, un coerede putând oricând cere împarteala succesiunii.

Având în vedere ca partile au fost de acord cu propunerile de lotizare ale expertilor C.H. si M.R., atât pentru imobilul casa de locuit si teren aferent cât si a terenurilor extravilane si fata de disp. art. 728 cod civil, instanta constata ca actiunea reclamantei P.I. si cererea reconventionala formulata de P.C. sunt întemeiate si pe cale de consecinta le va admite .

Va dispune iesirea din indiviziune asupra imobilului casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1888 mp. situat în sat Zebil, com. Sarichioi, jud. Tulcea, în valoare totala de 27608,7 conform raportului de expertiza C.H. si completarii la acest raport, prin formarea a trei loturi:

Va atribui reclamantei P.I. Lotul nr. 1, compus din imobilul casa de locuit si teren în suprafata de 1180 mp, în valoare de 23608,5 lei, asa cum a fost individualizat în schita plan anexa la completarea la raportul de expertiza C.H..

Va atribui pârâtului P.S. Lotul nr. 2, compus din teren în suprafata de 354 mp în valoare de 2000,1 lei RON asa cum a fost individualizat în schita plan anexa la Completarea la raportul de expertiza C.H..

Va atribui pârâtului P.C. Lotul nr. 3, compus din teren în suprafata de 354 mp în valoare de 2000,1 lei RON lot individualizat în schita plan anexa la Completarea la raportul de expertiza C.H..

Pentru egalizarea valorica a loturilor va obliga reclamanta la câte 3176,5 lei catre P.S. si la 3176,5 lei catre P.C. cu titlu de sulta.

Va dispune iesirea din indiviziune a reclamantei pârâte P.I. si pârâtului reconvenient P.C. si pârâtului P.S. asupra suprafetei de 3,78 ha situat în extravilanul satului Zebil, com. Sarichioi, jud. Tulcea, conform raportului si Completarii la raportul de expertiza M.R., teren în valoare de 9450 lei.

Va dispune iesirea din indiviziune a reclamantei pârâte si a pârâtului reconvenient P.C. si pârâtilor P.S. si P..S. asupra suprafetei de 2,23 ha teren situat în extravilanul loc. Mihail Kogalniceanu, în tarla 40, parcela 784/7, conform raportului si Completarii la raportul de expertiza M.R., teren în valoare de 5575 lei.

Va atribui reclamantei pârâte suprafata de 0,615 mp (din suprafata de 3,78 ha) ce formeaza Lotul II din raportul si Completarea la raportul de expertiza M.R., lot compus din suprafata de 0,3850 ha – tarla 42, parcela 741, suprafata de 0,0398 ha – tarla 35, parcela 538 si suprafata de 0,1902 ha – tarla 35, parcela 485, în valoare de 1537,50 lei.

Va atribui pârâtului reconvenient P.C. Lotul nr. I din Completarea la raportul de expertiza M.R., compus din teren în suprafata de 1,395 ha (din suprafata de 3,78 ha) situat în tarla 47, parcela 912 si teren în suprafata de 0,5575 ha, situat în extravilanul com. Mihail Kogalniceanu în tarla 40, parcela 784/7, lot în valoare totala de 4881,25 lei.

Va atribui pârâtului P.S. Lotul I A din Completarea la raportul de expertiza M.R., lot compus din teren în suprafata de 1,77 ha (din suprafata de 3,78 ha) situat în tarla 32, parcela 287 si teren în suprafata de 0,5575 ha situat în extravilanul comunei Mihail Kogalniceanu, în tarla 40, parcela 784/7, lot în valoare totala de 5818,75 lei.

Va atribui pârâtului P.S. Lotul nr. I din raportul de expertiza M.R. lot compus din teren în suprafata de 1,115 ha situat în tarla 40, parcela 784/7, în valoare de 278,70 lei.

Având în vedere cotele legale de mostenire ale fiecarei parti, cât si valoarea fiecarui lot ce le-a fost atribuit , în vederea egalizarii valorice a loturilor si tinând cont si de disp. art. 277 cod pr. civila, urmeaza a obliga pârâtul reconvenient P.C. la plata sumei de 292,19 lei , iar pe pârâtul P.S. la plata sumei de 1229,69 lei, catre reclamanta pârâta P.I., cu titlu de sulta.

Tinând cont ca cheltuielile procesului constând în taxa de timbru, onorarii experti si onorarii avocat au fost suportate de P.I., în cuantum de 1713 lei si P.C., în cuantum de 1374,58 lei, dar având în vedere cotele legale de mostenire ale acestora cât si a pârâtilor P.S. si P.S. urmeaza a obliga pârâtul reconvenient P.C. si pârâtul P.S. la câte 642 lei fiecare, catre reclamanta pârâta P.I., cu titlu de cheltuieli de judecata.

De asemenea va obliga pe pârâtul P.S. la plata sumei de 515 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre P.C. si pe reclamanta pârâta la plata sumei de 374 lei catre P.C., cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: