Top

REVIZUIRE

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bicaz revizuentii N.N., N.C., N.V, in contradictoriu cu intimatul N.E. au solicitat instantei de judecata revizuirea sentintei civile nr. 1137, pronuntata de Judecatoria Bicaz in dosarul cu numarul 1283/2005, si schimbarea in parte a hotarârii atacate, in sensul înlocuirii planului de situatie intravilan Sabasa, punctul Acasa, comuna Borca, din expertiza efectuata in cauza, cu un nou plan de situatie care sa evidentieze corect delimitarea loturilor, pentru a se permite întocmirea documentatiei cadastrale si intabularea dreptului de proprietate.

In motivarea cererii, revizuentii au aratat ca prin sentinta civila nr. 1137/26.10.2005, pronuntata de Judecatoria Bicaz in dosarul cu numarul 1283/2005, s-a dispus iesirea partilor din indiviziune, formându-se si atribuindu-se loturi conform variantei de lotizare din raportul de expertiza intocmit de expert R.R si ca,ulterior, in dosarul de executare nr. 92/2006 s-a întocmit proces verbal de punere in posesie de catre executorul judecatoresc B.I., care a identificat suprafetele prin masurare cu ajutorul ruletei, conform planului de situatie din expertiza efectuata, iar prin planul de situatie din data de 12.06.2007 s-a constatat ca nu se pot întocmi documentatii cadastrale deoarece parcela S1 trece real prin casa din parcela S3, intrarea in beciul edificat pe S1 a ramas pe parcela S2, casa situata pe S3 incalca si pe S1.

Analizând exceptia invocata, pe baza actelor de la dosar si a sustinerilor partilor, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1137/26.10.2005, pronuntata de Judecatoria Bicaz in dosarul cu numarul 1283/2005, s-a dispus sistarea starii de indiviziune cu privire la masa succesorala ramasa de pe urma defunctului N.H. si s-au atribuit loturile partilor potrivit expertizei efectuate.

La data de 27.09.2006 N.N., reclamant in prezenta cauza a chemat in judecata pe ceilalti mostenitori solicitând pe calea contestatiei la executare sa se dispuna anularea procesului verbal de punere in posesie nr. 92 din data de 02.08.2006, încheiat de Biroul Executorului Judecatoresc B.I.

Prin sentinta civila nr. 232 din 28.02.2007, pronuntata de Judecatoria Bicaz in dosar nr. 1885/2006 s-a respins contestatia le executare , ca tardiv formulata, aratându-se in considerente ca partile au calea promovarii unei cereri de revizuire a hotarârii de partaj potrivit art. 322 pct. 1 Cod procedura civila, in cazul in care situatia de fapt descrisa in motivarea actiunii corespunde adevarului.

Analizând coroborat aceste texte de lege cu situatia de fapt rezulta ca partile din dosarul civil nr. 1283/2005 nu au respectat termenul stabilit de legiuitor pentru motivul de revizuire prevazut de art. 322 alineat 1 punct 1 din Codul de procedura civila. Astfel sentinta civila nr. 1137/26.10.2005, pronuntata de Judecatoria Bicaz in dosarul cu numarul 1283/2005, a fost comunicata partilor la data de 15.11.2005 si a ramas definitiva la data de 07.12.2005 fila nr. 16 verso). Pana la data de 27.09.2006, data la care s-a formulat contestatie la executare, partile au ramas in pasivitate, fara a cere instantei de judecata revizuirea sentintei de partaj succesoral, astfel cum rezulta din înscrisurile depuse la dosar (fila nr. 10).

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a admite exceptia invocata din oficiu, a tardivitatii formularii cererii de revizuire, si in consecinta, va respinge cererea, ca tardiv formulata.

Etichete: