Top

Sentinta penala

Prin sentinta penala nr.186/09.06.2008 pronuntata în dosar 1827/239/2007 a Judecatoriei Hârlau s-a dispus condamanrea inculpatului PIM la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta si pedepsita de art 208 alin 1, art 209 lit. g,i , cod penal cu aplicarea dispozitiilor art 33 lit a, 37 lit b cod penal in dauna partii vatamate ZS, la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de distrugere, prevazuta si pedespita de art 217 alin 1 si 4 cod penal cu aplicarea dispozitiilor art 33 lit a, 37 lit b cod penal, in dauna partii vatamata M E .

In baza disp art 33 lit a cod penal si art 34 lit b s-au contopit pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3(trei) inchisoare.

In baza dispozitiilpr art 71 cod penal au fost interzise inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a, b , cod penal.

În baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 998, 999 C. civil, cu referire la art. 14 alin. 1 si 5 C.proc.pen., a fost admisa în parte cererea de despagubiri formulata de catre partea civila M E inculpatul urmând a plati acesteia suma de 4844,106 lei, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 998, 999 C. civil, cu referire la art. 14 alin. 1 si 5 C.proc.pen., a fsot admisa în parte cererea de despagubiri formulata de catre partea civila Z S, inculpatul urmând a plati acestuia suma de 50 lei, cu titlu de daune materiale.

In baza dispozitiilor art 191 alin 1 cod procedura penal a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate se stat in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii precum si la plata onorariilor avocat oficiu neachitati: de 800 lei.

Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut în fapt, in perioada 24-27.12.2006 inculpatul a patruns in locuinta partii vatamte ZS de unde a sustras o butelie , un aparat radio si un televizor alb negru.

Butelia a comercializato-o lui martorului PP care a restituit butelia partii vatamate.

In faza de urmarire penala s-a efectuat cerctere la fata locului ocazie cu care s-a constat ca este smuls din tocul usii de acces in interior belciugul ce asigura cu un lacat . Martora HM a declarat ca s-a intâlnit cu inculpatul care avea in sapte un sac cu o butelie de aragazsi stiind ca nu detine l-a urmarit impreuna cu vecina sa RE si a vazut cum s-a deplasat la PP caruia i-a vându-o. Aceasta situatie se coroboreaza si cu declaratia martorului P Pu.

In faza de urarire penala inculpatul audiat fiind a negat savârsirea faptelor iar in faza cercetarii judecatoresti s-a sustras cercetarilor.

In ceea ce priveste fapta din data de 08.01.2007 instanta retine ca partea vatamata M Ea locuit in acelasi imobil cu inculpatul, imobil ce il au mostenire de la bunica lor. Datorita neîntelegerilor cu inculpatul s-a mutat cu ggazda inculpatul ramânand singur in locuinta. In ziua cand s-a mutat respective 08.01.2007 inculpatul a incendiat locuinta si a distrus gardul si si ferestrele. Din nota de constare intocmita de Serviciul voluntari pentru situatii de urgenta rezulta ca imobilul a fost incentiat si este distrus in proportie de 80%.

In faza de urmarire penala inculpatul a recunoscut savarsirea fapeti dupa care a disparut de la domiciliu nemaiputând fi identificat in vederea audieri.

Având în vedere disp. art.69 C.proc.pen. care prevad ca declaratiile inculpatului pot servi la aflarea adevarului numai în masura în care se coroboreaza cu alte probe existente în cauza, instanta va tine cont de pozita partial sincera a acestuia din faza de urmarire penala (in ceea ce priveste infractiunea de distrugere prin incendiere) va corobora declaratiile acetuia cu toate mijloacele de proba administrate care conduc spre stabilirea vinovatiei acestuia.

Cu privire la savârsirea faptei de furt calificat in dauna partii vataamte Z S instanta apreciaza ca probele administrate in cauza condus pre stabilirea vinovatiei acestuia chiar daca nu a recunoscut savârsirea faptei tinând cont de depozitiile martorului P P care a cumparat butelia partia partii vatamate de la inculpat si a martorei H M care l-a vazut pe inculpat cu buutelia cand se deplasa catre martorul PP.

Situatia de fapt retinuta rezulta din analiza coroborata a declaratiilor partilor vatamate din faza de urmarire penala , cu declaratiile martorilor si declaratiile partiale ale inculpatului precum si cu aspectele continute in inscrisurile existente la dosar.

In drept, fapta inculpatului in data de 08.01.2007 pe timp de zi a incendiat imobilul apartinând partii varamate M E si a distrus placi din gard si ochiuri de geam cauzând un prejudiciu de 5045,106 lei suma ce nu a fost recuperata si in perioada 24-27.12.2006 pe timp de noapte a patruns prin efractie in locuinta apartinand lui Z S de unde a sustras o butelie, un televizor alb negru si un radio cauzând un prejudiciu de 225 lei, intrunesc elementele constitutive, infractiunilor de distrugere si furt calificat prevazute si pedepsite de art 217 alin 1,4 si art 208 alin 1, raportat la art 209 alin 1 lit g si i cod penal, , cu retinerea starii de concurs real(33 lit a cod penal), si a starii de recidiva postexecutorie prevazuta de art 37 lit b cod penal.

Pentru aceste fapte a fost condamant inculpatul asa cum a fost mentionat mai sus.

Presenta sentinta a ramas definitiva sî irevocanila prin neapelare.

Etichete: