Top

Sentinta penala

Dosar nr. 594./239/2006

Sentinta penala Nr. 263

La ordine fiind judecarea cauzei penale privind pe parte vatamata M.O. si pe inculpat M.A., intimat S.O.H., parte civila S.J.A., având ca obiect lovirea sau alte violente (art. 180 C.p.) REJUDECARE.

La apelul nominal facut în sedinta publica :lipsa partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:

Procedura este completa.

Dezbaterile la fond au avut loc în sedinta publica din 10.09.2008,sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data cînd,din lipsa de timp pentru deliberare,amîna pronuntarea pentru 17.09.2008 si pentru astazi,cînd,

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata:

Initial cererea petentei M.O, domiciliata în ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Hârlau sub nr.594/239/2006.

Prin aceasta cerere aceasta a solicitat revizuirea sentintei penale nr.413/2005 a Judecatoriei Hârlau modificata prin decizia penala nr.1018/2005 a Tribunalului Iasi.

În fapt s-au invocat urmatoarele:

În urma plângerii penale prealabile formulata de catre M.O. împotriva inculpatei M.A. pentru savârsirea infractiunii de lovire prev. de art.180 alin.2 Cod penal, aceasta a fost condamnata de judecatoria Hârlau la pedeapsa de 3 luni închisoare cu aplicarea art.81 Cod penal si obligata la plata unor despagubiri civile si cheltuielile judiciare. Prin decizia penala nr.1018/2005 Tribunalul Iasi a modificat sentinta Judecatoriei Hârlau dispunându-se achitarea inculpatei în baza art.11 pct.2 lit.a si art.10 lit.c Cod procedura penala.

Petenta considera ca decizia Tribunalului Iasi este netemeinica datorita faptului ca în recurs a fost retinuta ca proba certa o adeverinta emisa de catre societatea unde inculpata a lucrat din care rezulta ca la data agresiunii inculpata s-a aflat la serviciu în schimbul 2, fiind înlaturate celelalte probe asupra carora plana dubiul asupra vinovatiei inculpatei.

În legatura cu aceasta adeverinta însa petenta a formulat plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Hârlau pentru savârsirea infractiunii de fals de catre angajata care a eliberat adeverinta iar în urma cercetarilor penale aceasta persoana a fost gasita vinovata de falsificarea acestei adeverinte constând în aceea ca inculpata s-ar fi aflat la serviciu la data agresiunii. Persoana în cauza a primit numai amenda administrativa.

Prin sentinta penala nr.152/2007 Judecatoria Hârlau a respins cererea de revizuire formulata de catre M.O. retinându-se în principal ca adeverinta în cauza nu a fost declarata falsa, ca decizia Tribunalului Iasi s-a întemeiat si pe alte mijloace de proba administrate de catre instanta de fond, , ca cererea nu se încadreaza în dispozitiile prev. de art.394 lit.a si c din Codul de procedura penala.

Împotriva acestei sentinte petenta a declarat recurs iar prin decizia penala nr.634/2007 Tribunalul Iasi a admis recursul, a admis în principiu cererea de revizuire retinându-se ca instanta de fond nu a avut în vedere Ordonanta 355/P/2005 prin care s-a constatat întocmirea în fals a adeverintei nr.887/2005 în care s-a consemnat ca M.A. ar fi fost la serviciu la data de 4.06.2005 orele 15-23,30 si ca doar în baza acestei adeverinte Tribunalul Iasi , prin decizia penala 1018/2005, a achitat-o pe inculpata.

Cauza de revizuire admisa în principiu de Tribunalul Iasi s-a reînregistrat pe rolul Judecatoriei Hârlau sub nr.594./239/2006.

Partile au fost legal citate.

Inculpata citata si cu mandat de aducere nu s-a prezentat la instanta pentru a fi reinterogata. Partea vatamata s-a constituit parte civila în cauza si a solicitat sa se aiba în vedere probele administrate la prima judecata a cauzei.

Din oficiu,au fost reaudiati martorii S.A., F.A., F.P. si M.I..

Partile civile S.H. si S.A.I. au fost citate cu mentiunea de a-si justifica si detalia pretentiile civile.

Analizând materialul probator administrat în cauza în raport de dispozitiile legale în vigoare instanta retine ca în cauza sunt aplicabile dispozitiile art.364 lit.a si 394 lit.c Cod procedura penala.

Astfel la solutionarea pe fond si în recurs a faptei de lovire pentru care a fost chemata în judecata inculpata M.A. instantele nu au cunoscut împrejurarea ca numita F.E. a întocmit în fals adresa nr.887/22.02.2005 în care a consemnat ca inculpata a fost la serviciu la data de 04.06.2004 orele 15-23,30.

Prin ordonanta nr.355/P/2005 Parchetul de pe lânga Judecatoria Hârlau a constatat falsul acestei adeverinte si a sanctionat-o administrativ pe F. E.pentru ca a întocmit în fals aceasta adresa.

Aceasta împrejurare noua necunoscuta de instanta cât si înscrisul fals au condus la pronuntarea netemeinica a deciziei de achitare a inculpatei pronuntata de Tribunalul Iasi. În considerentele acestei decizii s-a retinut ca celelalte probe administrate la fondul cauzei nu ofera indicii suficiente care sa conduca la concluzia clara ca partea vatamata a fost lovita de inculpata atât timp cât proba administrata la cererea inculpatei creeaza convingerea certa ca în seara zilei de 4.06.2004 în jurul orelor 23.30 (ora indicata de partea vatamata ca fiind momentul producerii incidentului) inculpata se afla la locul de munca, neputându-se retine astfel prezenta sa la locul reclamat de partea vatamata.

Procedând la rejudecarea cauzei dupa admiterea în principiu, conform dispozitiilor art.405 Cod procedura penala, instanta retine ca inculpata se face vinovata de savârsirea faptei de lovire pentru care a fost chemata în judecata de catre partea vatamata.

La stabilirea vinovatiei inculpatei instanta a procedat la aprecierea coroborata a tuturor mijloacelor de proba administrate în cauza.

Concludente cauzei sunt declaratiile indirecte ale martorilor F.A., F.P. si S.A .

Astfel dupa incident , în noaptea de 4.06.2004 , în jurul orelor 22.00 partea vatamata a venit la locuinta martorei F.P. strigându-l pe sotul sau pentru a-i cere ajutor. De la fereastra martora i-a spus partii vatamate ca sotul ei nu este acasa.

De asemenea martora S.A. a auzit-o pe partea vatamata tipând în acea noapte. A doua zi atât martora F.P. cât si martora F.A. s-au întâlnit cu partea vatamata care prezenta evidente urme de lovire si care le-a povestit ca a fost lovita de catre inculpata cu picioarele, ca aceasta a intrat în casa si i-a spart si geamurile locuintei, banuind-o de o relatie cu sotul sau. Cele 3 martore au vazut de asemenea la fata locului si distrugerea de la casa partii vatamate.

Tot a doua zi martora F.A. s-a întâlnit pe drum cu inculpata si i-a reprosat lovirea partii vatamate. Aceasta a recunoscut indirect ca a lovit-o pe partea vatamata insinuând ca aceasta merita aceasta pedeapsa, declarându-i martorei:”asta nu-i nimic, am sa-i mai arat eu ei…”.

De asemenea, în fata martorei F.P. inculpata s-a înteles cu partea vatamata în legatura cu suma cu care sa o despagubeasca pentru geamurile sparte platindu-i chiar la sediul politiei contravaloarea acestor geamuri.

Sotul inculpatei audiat ca martor a relevat ca înainte de a auzi despre faptul ca s-au spart niste geamuri la locuinta partii vatamate s-a certat cu sotia sa în legatura cu banuiala acesteia ca ar fi avut o relatie cu partea vatamata.

Declaratiile acestor martori se coroboreaza cu declaratia partii vatamate si cu concluziile certificatului medico-legal nr.1356/8.06.2004 din care rezulta ca la examinare M.O. a prezentat excoriatii, echimoze si tumefactie, leziuni ce s-au putut produce prin lovire si pot data din data 4.06.2004.

Analizând probele administrate în cauza instanta retine ca inculpata M.A., la data de 04.06.2004 în jurul orelor 22.00, actionând cu intentie directa, pe fondul ideii ca sotul sau are o relatie extraconjugala cu partea vatamata, a patruns în curtea si locuinta acesteia, i-a spart mai multe geamuri si a lovit-o cu pumnii si picioarele pe partea vatamata cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr.de 5-7 zile de îngrijiri medicale.

Pentru fapta inculpatei care întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire prev. si ped. de art.180 alin.2 Cod penal instanta urmeaza sa-i aplice inculpatei o pedeapsa cu amenda penala la individualizarea si dozarea careia instanta va avea în vedere disp.art.72 Cod penal, gradul de pericol social al faptei, circumstantele savârsirii faptei (sub impulsul geloziei) dar si persoana inculpatei care nu poseda antecedente penale, este cunoscuta cu un bun comportament în comunitate.

În baza art.346 Cod procedura penala, art.14 Cod procedura penala si art.998 Cod civil instanta va admite în parte actiunea civila promovata de catre partea vatamata.

Referitor la daunele materiale solicitate partea vatamata a facut dovada cu ajutorul martorului M.C., audiat la prima judecare a cauzei, ca în perioada celor 7 zile în care s-a aflat în imposibilitate de a munci a fost ajutata la treburile din gospodarie, pe care aceasta le efectua zilnic, în mod obisnuit, de catre fiul sau si ca în sat este de notorietate ca o zi de munca se plateste cu cca 15-20 lei pe zi.

În cauza partea vatamata nu a mai dovedit si alte cheltuieli materiale.

Relativ la daunele morale solicitate constând în suferinta cauzata instanta le va aprecia si raportat la gravitatea leziunilor suferite, la numarul zilelor de spitalizare si de îngrijiri medicale de care a avut nevoie pentru vindecare.

Instanta urmeaza sa respinga actiunea civila formulata de catre partea civila Spitalul orasenesc Hârlau , prin reprezentanti legala având în vedere ca aceasta parte nu si-a justificat pretentiile civile iar în conformitate cu principiile raspunderi civile delictuale prev. de disp.art.998 Cod civil prejudiciul invocat de catre partea pagubita trebuie sa fie cert si dovedit prin mijloace de proba.

Desi citata cu mentiunea sa-si justifice si sa-si detalieze pretentiile civile aceasta parte civila nu si le-a dovedit prin nici un mijloc de proba.

Instanta, va admite actiunea civila formulata de catre S.A.I., prin reprezentanti legali, având în vedere actele justificative depuse la dosarul cauzei, constând în contravaloarea transportului cu ambulanta a partii vatamate.

Vazând si dispozitiile art.191 si 192 Cod procedura penala.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea de revizuire formulata de catre revizuienta M.O. si în consecinta:

Anuleaza hotarîrea nr.413 din 8.06.2005 a Judecatoriei Hîrlau si decizia penala nr.1018 din 29.09.2005 a Tribunalului Iasi.

Condamna pe inculpata M.A.,fiica lui…….. si …….,nascuta la ………. în ……,domiciliata în …………,de cetatenie româna,studii 10 clase,casatorita,necunoscuta cu antecedente penale la pedeapsa de 450 lei ron amenda penala pentru sav. infr. prev. de art.180 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.a,76 lit.e si art.63 alin.3 Cod penal.

Atrage atentia inculpatei asupra disp.art.631 Cod penal.

Admite în parte actiunea civila formulata de catre partea vatamata M.O.,domiciliata în ………………. si obliga pe inculpata sa plateasca acestei parti suma de 140 lei daune materiale si 1000 lei daune morale.

Admite actiunea civila a S.A.I.,prin reprezentanti legali si în consecinta obliga pe inculpata sa plateasca catre aceasta parte suma de 196 lei despagubiri civile.

Respinge actiunea civila formulata de catre S.H.,prin reprezentanti legali.

Dispune retragerea adresei emise în baza sentintei anulate catre Administratia Financiara Hîrlau pe numele partii vatamate M.O. privind executarea sumei de 50 lei reprezentînd cheltuieli judiciare.

Obliga inculpata sa plateasca partii vatamate suma de 300 lei cheltuieli judiciare constând în onorariu avocat.

Obliga pe inculpata sa plateasca catre stat si suma de 30 lei cheltuieli judiciare.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 24 Septembrie 2008

Presedinte, Grefier,

SCC/CE/3ex

11.10.2008

Etichete: