Top

Sentinta penala

Dosar nr. 138/239/2009

ROMÂNIA

JUDECATORIA HÂRLAU

Sentinta penala nr.

Sedinta publica de la 23.02.2009

Instanta compusa din :

PRESEDINTE – TRANDAFIR ANCA MIHAELA

GREFIER – CURCA LUMINITA

Ministerul Public Parchetul de pe lânga Judecatoria Hârlau

reprezentat de procuror A M I

Pe rol solutionarea sesizarii Biroului Executari Penale al Judecatoriei Hârlau, privind inlocuirea cu pedeapsa inchisorii a pedepsei amenzii penale aplicata condamnatulu AI.

La apelul nominal facut in sedinta publica lipsa condamnatul reprezinta avocat B .

Procedura completa.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

AvocatB pentru condamnatul depune la dosar recipisa de consemnare a sumei pana la concurenta cuantumului amenzii penale de 100.

Fata deaceasta situatie intervenita instanta acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a sesizarii Biroului Executari Penale al Judecatoriei Hârlau, privind inlocuirea cu pedeapsa inchisorii a pedepsei amenzii penale ca ramasa fara obiect, in urma achitarii in totalitate de catre condamnat a amenzii penale.

.Av Bpentru condamant solicita respingerea sesizarii

INSTANTA

Prin sesizarea formulata la data de 29.01.2009 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Hârlau, Biroul Executari Penale al Judecatoriei Hârlau a solicitat, in conformitate cu dispoitiile art. 631 C. pen. inlocuirea amenzii penale in cuantum de 100 lei, aplicata condamnatului AI prin sentinta penala pronuntata în dosar 272/239/2007 a Judecatoriei Hârlau cu pedeapsa inchisorii, intrucat condamnatul nu a achitat aceasta amenda penala.

Analizand actele dosarului, instanta constata ca prin sentinta penala pronuntaa în dosar 272/239/2007 a Judecatoriei Hârlau, A I a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 100 lei.

Au fost puse invedere dispozitiile art. 631 C. pen.

Pana la termenul de azi, condamnatul a achitat amenda stabilita. Au fost atasate la dosar recipisa TS3B nr. 1274938/23.02.2009 pentru suma de 100 lei.

In aceste conditii, constatand amenda penala in cuantum de 100 lei achitata de catre condamnat, instanta va respinge ca ramasa fara obiect sesizarea sesizarii Biroului Executari Penale al Judecatoriei Hârlau, privind inlocuirea cu pedeapsa inchisorii a pedepsei amenzii penale aplicata condamnatului AI.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca ramasa fara obiect sesizarii Biroului Executari Penale al Judecatoriei Hârlau, privind inlocuirea cu pedeapsa inchisorii a pedepsei amenzii penale in cuantum de 100 lei, aplicata condamnatului A I prin sentinta penala pronuntata în dosar 272/239/2007 a Judecatoriei Hârlau ca urmare a achitarii amenii penale.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 23.02.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Trandafir Anca Mihaela Curca Luminita

RED /Tehnored TAM

2 ex./24.02.2009

Tags: