Top

Sentinta penala

Dosar nr. 616/239/2009

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publică din 19 August 2009

PREŞEDINTE – A M T

Grefier E C

Ministerul Public a fost reprezentat prin

PROCUROR – MI A

SENTINŢA PENALĂ Nr. 195

La ordine fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul SM, având ca obiect furtul calificat (art. 209 C.p.) + 208.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul as.av.P şi av B lipsă părţile vătămate.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în: procedura completă cu părţile.

Potrivit art.300 Cod procedură penală, instanţa verifică regularitatea sesizării instanţei, constatând că a fost legal investită cu soluţionarea cauzei.

Potrivit art.322 Cod procedură penală, instanţa procedează la interogarea inculpatului. S-a interogat inculpatul conform depoziţiei ataşată la dosarul cauzei.

Instanţa pune în discuţia părţilor conexarea dosarului nr.968/239/2009 la prezentul dosar 616/239/2009.

Av P invederează instantei că trebuie sa plece la audieri la Parchet şi depune ddelegatie de subtituire pentru dl av B.

Reprezentantul Parchetului cât şi părţile prezente în prezenta cauză sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Potrivit art.32 şi 34 lit.b Cod procedură penală dispune conexarea dosarului 968/239/2009 la dosarul 616/239/2009.

Potrivit art.322 Cod procedură penal , se dă citire actului de sesizare a instanţei , după care, conform art.324 alin.1 Cod procedură penală , instanţa procedează la ascultarea în dosarul nr.968/239/2009 a părţii vătămate, a inculpatului şi a martorilor X, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Reprezentantul Parchetului nu insistă în audierea martorilor având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor

Av.B pentru inculpat arată că renunţă la audierea martorilor.

Instanţa în baza disp.art.329 Cod procedură penală dispune neaudierea martorului din lucrări lipsă la acest termen x.

Instanta interpelează inculpatul daca doreste să fie audiate părtile şi martorii audiati in lipsa sa , iar acesta a invederat instantei că nu doreste.

Instanţa acordă cuvântul la probe.

Av.B arată că inculpatul nu solicită probe.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constata cercetarea judecătorescă incheiatşi acordă părţilor cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentantul Parchetului pe latura penală pune concluzii de condamnare a inculpatului Simion Mircea, la individualizarea judiciară a pedepsei să se aibă în vedere că inculpatul nu nese la primul contact cu legea penală, starea de recidivă a acestuia, deducerea duratei arestării preventive din pedeapsa ce va fi aplicată inculpatului, cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.

Av.B pentru inculpat solicită ca să se aibă în vedere circumstanţele judiciare care pledează în favoarea inculpatului ,in latură penală tinând cont de recunoasterea inculpatului lasă soluţia la aprecierea instanţei, oficiu neachitat.

Inculpatul având cuvântul regretă fapta şi lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Având în vedere actele şi lucrările din dosar, cauza rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Asupra cauzei penala de fata:

1. Prin rechizitoriul nr … inregistrat spre competenta solutionare la Judecatoria Hârlău sub nr.616/239/23.04.2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău având în vedere materialul de urmărire penală privind pe inculpatul SMcercetat pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat, prevazute şi pedepsite de art art 208 alin 1, 209 lit e, g, 209 lit i, cod penal cu aplicarea art 33 lit a si 37 lit b cod penal

In fapt, in actul de sesizare s-a retinut că inculpatul SMîn noaptea de 06/07.10.2008 singur, a sustras pde pe palierul de la etajul blocului 20B din Hârlău o bicicletă marca Mountain Bike apartinând părtii vătamate x, cauzând un prejudiciu de 110 lei şi in ziua de 15.03.2009 în jurul orelor 12 , singur a sustras din locuinta părţii vătămate x , prin efracţie -forţarea belciugului – o butelie în valoare de 146 lei , intrunind astfel elementele constitutive ale infractinile de furt calificat prevăzute şi pedepsite de art 208 ali 1 raportat la art 209 lin 1 lit e şi g , rezspectiv art 208 alin 1 raportat la art 209 alin 1 lit I cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor privitoare la concursul de infractiuni şi recidiva postexecutorie prevăzute de art 33 lit a şi art 37 lit b cod penal.

Fată de inculpate prin acelaşi rechizitor s-a dispus scoatrea de sub urmarire penală pentru săvârşirea infractiunii de violare de domiciliu prevazută de art 192 alin 1 cod penal in dauna părtii vătăamte x deoare deendinta in care a pătruns inculpatul era o magazine ce nu tinea de viata domestică a părtiii vătaate lipsindu-I astfel latura obiectivă.

Învinuitul este recidivist şi cu ocazia cercetărilor a recunoscut săvârşirea faptelor. 2. Prin rechizitoriul nr 899/P/2009 din data de 17.06.2009 inregistrat spre competenta solutionare la Judecatoria Hârlău sub nr.968/239/29.06.2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău având în vedere materialul de urmărire penală privind pe inculpatul SMcercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prevazută şi pedepsite de art art 208 alin 1, 209 lit i, cod penalşi violare de domiciliu prevăzută şi pedepsită de art 192 alin 1 cod penal cu aplicarea art 33 lit a si 37 lit b cod penal

In fapt, in actul de sesizare s-a retinut că inculpatul SMin ziua de 01.06.2009 în jururl orelor 10 , singur a patruns fără drept pe poarta de acces a locuinţei părtii vătămate x şi prin efracţie şi escaladare (dislocarea unui geam şi esaladarea ferestrei) din interiorul casei a sustras o butelie de aragaz şi regolatorul de presiune în valoare de 160 de lei, intrunind astfel elementele constitutive ale infractinilor de furt calificat şi violare de domiciliu prevăzute şi pedepsite de art 208 ali 1 raportat la art 209 lin 1 lit I şi art de 192 alin 1 cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor privitoare la concursul de infractiuni şi recidiva postexecutorie prevăzute de art 33 lit a şi art 37 lit b cod penal.

In prezenta cauză inculpatul a fost cercetat in stare de arrest preventive fiind retinut şi ulterior arestat incepând cu data de 11.06.2009.

.Inculpatul in faza urmăririii penale a recunoscut şi regretat săvârşirea faptelor şi este recidivist.

Faptele retinute in sarcina sa prin rechizitor se probează cu plângerea şi declaratia părtii vătămate Roca Ion, process verbal de cercetare la fata locului şi planes foto, process verbal de reconstitiuire şi plense foto, declaratiile martori, process verbal de recunoastere din grup, process verbal de ridicare butelie, adresa de stabilire a valorii buteliei sustrase, declaratie inculpate, plângere şi declaratie partea vătămată x, process verbal de cercetare la fata locului şi planes foto, proes verbal de reconstituire şi planes foto, declaratie martor asistent x, process verbal de stabilire a valorii bicicletei, plangere şi declaratie parte vătămată x , process verbal de cercetare la fata locului şi de reconstituire , planes foto, declaratii martori, process verbal de ridicare butelie, declaratie inculpat.

La termenul din data de 19.08.2009 cele două cause inregistrate pe rolul judecătoriei Hârlău sub numere 968/239/2009 şi 616/239/2009 au conexate la cauza cu număr mai mic pentru o mai bună o mai bună Infăptuire a justitiei potrivit art.32 şi 34 lit.b Cod procedură penală.

In conformitate cu dispozitiile art. 171 cod precedura penala i s-a dispus desemnarea unui aparator din oficiu care sa îi asigure asistenţa juridică necesară si obligatorie.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arrest in dosar l68/239/2009 ce a fost conexat la dosar 616/239/2009 unde a fost cercetat in stare deliberate până la conexare.

Inculpatul legal citat şi in stare de arest, s-a prezentat în fată instantei şi după citirea actului de sesizare, în baza dispoziţiilor art 323 cod procedură penală a dat declaratie conform depozitiei atasate separate la dosar si recunoscut două din faptele retinute in sarcina sa, mai putin furtul de bicicletă relatând că i-a fost spus de către organelle de politie ce sa afirme in acel caz.

In faza cercetării judecătoreşti au fost audiaţi partea vătămată x potrivit dispoziţiilor art.75-77 şi 326 C.proc.pen., inculpatul SM potrivit dispoziţiilor art.69-73 şi 323 C.proc.pen. şi, sub prestare de jurământ, martorii din lucrări x, potrivit dispozitiilor art.78-86 şi 327 raportat la art.323 C.proc.pen., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

În baza art 329 cod procedura penală s-a renuntat la audierea martorului x, având în vedere că fapta pentru care a fost propus ca martor inculpatul a recunoscut-o in mod necondiţionat.

Avand cuvantul la probe inculpatul prin aparator şi părtile vătămate nu solicita alte probe decât cele de la urmărire penală.

Instanta din oficiu, a solicitat serviciului de evidenta informatizata a persoanei fisa de antecedente penale a inculpatului din care rezultă că acesta figurează înscris în cazierului judiciar , fiind in stare de recidivă postexecutotie.

Fiind declarata terminată cercetarea judecatorească, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele şi lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine următoarea situatie de fapt şi de drept:

I.In fapt, la data de 19.03.2009 numitul x a formulat plangere la organul de Poliţie Hârlău , reclamând că în noaptea de 15/16.03.2009 persoane necunoscute i-au pătruns în locuinţă de unde au sustras o butelie de aragaz.

În faza de urmărire penală s-a efectuat o cercetare la fata locului prin care s-a constata că a fost smuls beciugul de uşa dinn încăperea de unde a fost sustrasă butelia . S-au efectuat fotografii la fata locului, şi nu s-au ridicat bunuri, valori sau inscrisuri.

In faza de cercetare judecătorească inculpatul, audiat fiind a declarat că a săvârşit această faptă, relatând că a pătruns în locuinta acestuia şi a luat butelia pe care a vândut-o lui Stănescu Mihai

Tinând cont că in faza de urmarire penala şi in faza cercetarii judecătoresti a dat amănunte in săvârirea faptei instanta apreciază această fapta a fost săvârşita de catre inculpat , fapta inculpatului care in ziua de 15.03.2009 pe timp de zi , in jurul orelor 12 s-a deplasat singur la la o casa din Hârlău , unde stia că nu locuieste nimeni , fiind in satre de degradare, şi a pătruns în curte şi cu ajutorul unei bucăti de fier a pătruns in interiorul cazsei respective de unde a sustras o butelie pe are a vândut-o numitului x , situatia fiind confirmtă de acesta şi de martorul x, în drept , fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevăzută de art 208 ali 1 raportat la art 209 lit I cod penal deoarece acesta a patruns prin efectactie şi pe timp de zi de unde a sustras o butelie pe care a intrăinat-o, prejudiciu fiind recuperat prin restituire

II. In fapt , la data de 08.10.2008 partea vătamată x a reclamat că în dimineata de 7.10.2008 a sesizat lipsa bicicletei lăsata în scara blocului lângă apartament.Bicileta a fost lăsată fără a fi asigurată cu vreun dispozitiv de inchidere., cauzându-I un prejudiciu de 110 lei.

În cauză s-a efectuat cercetare la fata locului in data de 07.10.2008, şi nu au fost găsite urme sau alte mijloace de proba şi s-au efectuat fotografii.

S-a efectuat reconstituirea faptei in care inculpatul a relatat că „în noaptea de 06/07.10.2008 in jururl orelor 24.30 am intrat în scara de bloc….. ocazie cu care am observat la etajul I o bicicletă rezemată de balustradă> Profitând de faptul că nu se afla nimeni ….. am luat bicicleta care nu era legată …..Pe drum m-am întâlnit cu o persoană necunoscută , posiibil căldăra, căruia i-am vândut-o cu suma de 20 lei”.

Cu ocazia reconstituirii a arătat modus de săvârşire a faptei. Situatia a fost confirmată de către martorul asistent x.

În faza de cercetare judecătorească cu ocazia audierilor, inculpatul nu a mai recunoscut săvârşirea acestui furt relatând că a fsot dus in prealabil de către organele de politie şi i-au arătat cum să procedeze , după care a relatata la reconstituire asa cum i-au spus organele de poliţie, deşi in faza de urmărire penala initial a declarat că săvârşit această fapta.

Martorii asistenti confirmă ca inculpatul nu a fost agresat şi nici forţat de către organele de urmarire penală , relatând exact modul de săvârşirea a faptei.

Inculpatul nu si-a propus probe in a confirma sau infirma varianta relatata in faza de cercetare judecătorească.

Instanta retine că schimbarea de pozitie nu poate fi primita tinând cont de amănuntele date in faza de urmarire penală cu ocazia reconstituirii, precum şi de faptul ca nu a fost agresat de către organele de politie in a declara in acest sens, asa cum rezultă din depozitiile martorilor asistenţi.

Fapta inculpatului de a pătrunde pe timp de noapte, in scara blocui(loc public) în jurul orelor 0.30 de unde a sustras de pe palierul de la etajul blocului x o bicicletă marca Mountain Bike apartinând părtii vătămate x pe care le-a comercializat, banii obtinuti fiind folositi in scop personal, in drept, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazută de art 208 alin 1 raportat la art 209 alin 1 lit e şi g cod penal.

III.In fapt, partea vătamată Roca Ioan a reclamant că in ziua de 01.06.2009 i-a fost sustrasă o butelie şi alte mărunţişuri pe care nu le poate identifica din locuinta din Hârlău În cauză s-a efectuat cercetare la fata locului fotografii şi reconstituirea faptei , precum şi o recunoaste a incultului de grup, in care inculpatul a relatat modul exact de săvârşire relatănd că singur, a pătruns fără drept in curte pe poarta ce nu era asigurată cu intentia de a sustrage bunuri din locuintă.

La intrarea in curte a fost văzut de către martorul x căruia i-a spus că are o treabă de rezolvat cu prorpietarul.După ce a pătruns în curte, văzând că nu este nimeni acasa a fortat geamul pe care l-a dislocat şi a pătruns în locintă escaladând geamul. Din interior a sustrat o butelie ce era racordata la aragazşi cu ajutorul unui cutit a tăiat furtunul din dreptul regulatorului de presiune, după care a părăsit locuinta.Butelia a lăsat-o pentru o perioadă scurtă de timp la martora Custură lenuţadupă care a vândut-o numitului x, fără a-I preciza provenienta cu suma de 30 lei..

Butelia a fost predată părtii vătamate de la martorul x.

Audiat fiind inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei atât în faza de urmărire penală cât şi in faza de cercetare judecătorească regretând cele făcute, motivând actiunea infractionala de lipsa veniturilor.

Fată de pozitia inculpatului care se coroborează cu celelate probe administrate in cauză instanta retine că în drept, fapta inculpatului care in ziua de 01.06.209 in jururl orelor 10 , singur a pătruns fără drept pe poartă, in locuinta părtii vămate Rx de unde prin efractie şi escaladare a sustras din interiorul locuinteio butelie şi regulatorul de presiune intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat şi violare de domiciliu prevazutw in modalitatea reglementa de art 208 alin 1 raportat la art 209 lit I respectiv art 192 alin 1 cod penal.

Având în vedere disp. art.69 C.proc.pen. care prevăd că declaraţiile inculpatului pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu alte probe existente în cauză, instanţa va tine cont de pozita partial sinceră in faza de cercetare judecătoreasca si sinceră din faza de urmărire penală a acestuia va corobora declaratiile acetuia cu toate mijloacele de probă administrate care conduc spre stabilirea vinovătiei acestuia.

Situatia de fapt şi de drept retinuta rezulta din analiza coroborata a declaratiilor partilor vatamate cu declaratiile martorilor şi ale inculpatului (partiale) precum si cu aspectele continute in inscrisurile existente la dosar.

Sub aspect obiectiv, s-a dovedit prin probele administrate ca inculpatul, care a recunoscut savarsirea faptelor in faza de urmarire penală şi partial in faza cercetare judecătorească, că a săvărşit infractiunile retinute in sarcina sa in modalitatea expusă mai sus.

Sub aspectul laturii obiective, prin săvârşirea faptei de furt şi violare de domiciliu in dauna părtilor vătamate, prevăzute de legea penală s-a produs rezultatul socialmente periculos, anume diminuarea patrimoniului părţilor vătămate cu valoarea pecuniară a bunurilor luate pe nedrept de către inculpat, între fapta săvârşită şi urmarea produsă existând un raport de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihică a inculpatului faţă de faptă şi de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform disp. art.19 alin.1 pct.1 lit.a C.pen., deoarece inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale (producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţilor vătămate) şi a urmărit producerea acestuia prin săvârşirea faptei.

Existînd infractiuni, va exista si raspundere penala si pedeapsa.

Instanta, in baza dispozitiilor art 345 cod procedura penala va dispune condamnarea inculpatului prin aplicarea unor pedepse cu inchisoarea inculpatului .

La individualizarea judiciara a pedepsei ce va fi aplicata inculpatului instanta are in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev de art. 72 Cod penal, de circumstantele reale si personale ale inculpatului si anume starea de recidiva a acestuia postexecutorie prevazuta de art 37 lit b cod penal(asa cum rezultă din fisa de cazier judiciar a acestuia) precum şi starea de concurs de infractiuni in care a săvărşit faptele prevazuta de art 33 lit a cod penal.

Scopul pedepsei prevazut de art.52 Cod penal si necesitatea asigurarii preventiei generale si speciale. Fata de modul si mijloacele de savarsire a faptei, scopul urmarit, comportamentul anterior negativ al inculpatului rezultat din antecedentele penale fiind condamant pentru săvărşirea aceluiaşi tip de infractiuni, dar si fata de atitudinea sa de a recunoaste savarsirea infractiunlor in cursul judecatii instanta si-a format convingerea ca aplicarea fata de inculpat a unor pedepse cu inchisoarea orientate spre minimul special prevazut de fiecare din infractiunile retinute in sarcina sa asa cum au fost retinute a fi incadrate in drept mai sus.

În consecinţă, instanta va condamna pe inculpat la câte o peseapsă orietata spre minimul special prevăzut de lege pentru fiecare infractiune retiuntă in sarcina sa şi va contopi pedepsele aplicate in baza art 33,34 cod penal, urmănd ca inculpatul să săvărşească fapta cea mai grea.

Fată de toate aceste aspecte reţinute instanta în baza dispoziţiilor art 71 cod penal, va interzice exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a taza a IIa ( dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice;), b (dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat ) Cod penal, pe perioada legala.

. In baza art 88 alin 1 din Codul penal, tinând cont că inculpatul a fost cercetat , partial , in stare de arest preventiv, va deduce retinerea şi preventia de la 11.06.2009 la zi, si in baza art 350 din codul de procedura penala, va mentine starea de arest a inculpatului SMluată prin incheierea din data de 11.06.2009, având in vedere că temeiurile ce au stat la baza măsurii de arrest preventive nu s-au schimbat.

In ceea ce priveşte actiunea civilă devoluată, instanţa constată că partea vătămată x s-a constituit parte civilă în prezenta cauză pentru suma de 150 lei daune materiale incă din faza de urmărire penală .

Analizând condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998 şi 999 C.civ., respectiv fapta ilicită, constând într-o încălcare a normelor dreptului obiectiv prin care se aduce atingere unor drepturi subiective, prejudiciul, care trebuie să fie cert şi nereparat, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei făptuitorului, instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ cerinţele arătate mai sus, insa partea vtămateă nu a făcut dovada cuantumului prejudiciului solicitat in valoare de 150 lei nedepunând la dosar vreun act de provenientă al acestia şi nici valoarea de circulatie, drept pentru care va respinge actiunea acesteia.

Va lua act că părtile vătamate Roca ioan şi Năstase Mihai nu s-au constituit părti civile in prezenta cauză.

In baza dispozitiilor art 191 alin 1 si 189 cod procedura penal va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate se stat in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii precum si la plata onorariilor avocat oficiu neachitati.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

1. Condamnă inculpatul SM,

* la 3(trei) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazute si pedepsite de art 208 alin 1, art 209 lit. e,g , cod penal cu aplicarea dispozitiilor art 33 lit a, 37 lit b cod penal, (faptă săvărşita in data de 06/07.10.2008).

* la 3(trei) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazută si pedepsită de art 208 alin 1, art 209 lit. i, cod penal cu aplicarea dispozitiilor art 33 lit a, 37 lit b cod penal, (faptă săvărşita in data de 15.03.2009.

* la 6(sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu prevazută si pedepsită de art 192 alin 1, cod penal cu aplicarea dispozitiilor art 33 lit a, 37 lit b cod penal, (faptă săvărşita in data de 01.06.2009).

* la 3(trei) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazută si pedepsita de art 208 alin 1, art 209 lit. i, cod penal cu aplicarea dispozitiilor art 33 lit a, 37 lit b cod penal, (faptă săvărşita in data de 01.06.2009).

In baza disp art 33 lit a cod penal si art 34 lit b contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3(trei) inchisoare.

In baza dispoziţiilpr art 71 cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a teza a IIa, b , cod penal.

In baza art 88 alin 1 din Codul penal deduce retinerea şi preventia de la 11.06.2009 la zi, si in baza art 350 din codul de procedura penala, mentine starea de arest a inculpatului SMluată prin incheierea din data de 11.06.2009.

In temeiul art 14 coroborat cu art 346 Cod procedura penala ia act că partile vatamate x nu s-au constituit parti civile.

In temeiul art 14 coroborat cu art 346 Cod procedura penala respinge actiunea civilă formulată de către x.

In baza dispozitiilor art 191 alin 1 cod procedura penal obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate se stat in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii precum si la plata onorariilor avocat oficiu neachitati: de 1700 lei dupa cum urmeaza 900 lei cheltuieli judiciare in cursul urmaririi penale si 800 lei cheltuieli judiciare din cursul judecatii din care 200 lei delegatia 76/04.05.2009 avocat, 200 lei delegatia 200/01.07.2009 avocat

Onorariile avocat oficiu in temeiul art 189 cod procedura penala vor fi suportate initial din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronuntare pentru reprezentantul Parchetului, partea vătămată x şi inculpat şi si de la comunicare pentru celelate parti lipsa.

Pronuntata in sedinta publică astazi 19.august 2009.

Presedinte Grefier

Dosar 616/239/2009

Etichete: