Top

Deţinerea autorizaţiei speciale pentru efectuarea transportului cu depăşirea masei totale şi a dimensiunilor maxime admise. Netemeincia procesului-verbal de contravenţie. Art. 60 din Ordonanţa nr.43/1997

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.06.2009, petenta SC W. R. SRL a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta in contradictoriu cu intimata D. R. D. P. sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie.

In motivare, petenta a aratat ca la data de 05.05.2009 ansamblul de vehicule inmatriculate cu numerele B-28-WRO si B-26-WRO proprietatea petentei, a fost oprit pe ruta DNA2-km.144+100 de catre agentul constatator, care constatand incalcarea prevederilor art. 41 alin.1 din OG 43/1997 intrucat a circulat cu greutatea totala de 46 t fata de 40 tone maxima admisa, le-a aplicat sanctiunea amenzii de 6000 de lei, la care se adauga contravaloarea AST de 239,59 lei. Petenta a mai aratat ca agentul constatator nu le-a dat posibilitatea de a ridica obiectiuni avand in vedere ca la momentul intocmirii procesului verbal detinea o autorizatie speciala de transport valabila, nr.3500529 ce avea mentionat ca traseu autorizat Int 22C-DAECCV pana la destinate si retur si ca a detinut in mod continuu autorizatie speciala de transport in vederea efectuarii transporturilor in interes propriu pentru ansamblul de vehicule din proprietatea sa.

In ceea ce priveste autorizatia speciala de transport anexata al dosar, petenta a aratat ca aceasta a fost emisa in baza unei solicitari de documente depusa anterior datei eliberarii acesteia, fiind ridicata de la SDN chiar in dimineata zilei de 05.05.2009 de catre persoana desemanta sa conduca activitatea de transport a societatii, care a ajuns la ansamblul de vehicule B-28-WRO si B-26-WRO pentru a o preda soferului, inainte ca agentul constatator sa completeze procesul verbal de constatare a contraventiei, insa acest lucru nu a contat.

In fapt, prin procesul-verbal Nr. 3500529 intocmit la data de 05.05.2009 de catre reprezentantii intimatei, contestatoarea a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 6000 de lei pentru savarsirea faptelor prevazute de art. 41 alin.1 Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor si sanctionate de art. 60 alin.1 lit. d, fiind totodata obligata sa achite contravaloarea AST, retinandu-se ca la data de 05.05.2009, ora 10.12 autovehiculul cu nr. de inmatriculare B-28-WRO/B26WRO, detinut de SC W. R. SRL a circulat pe traseul Cernavoda Int.22c Daeccv Int.A2 Dn220 Drum Dna2 km.144+100, cu masa totala de 46,40 t fata de 40.00 admisa si dimensiunile de L =19.40 m; l =2,50 m; h=3.00 m.

Potrivit prevederilor art. 60 alin.1 lit.d din Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor, constituie contraventie, incalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului.

Din interpretarea acestor dispozitii legale rezulta ca efectuarea transporturilor cu depasirea masei totale sau a dimensiunilor maxime admise este permisa doar in conditiile in care operatorul de transport sau detinatorul vehiculului dobandeste in prealabil autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului.

In cauza, instanta a constatat ca petenta a depus la dosar, in copie, autorizatia specila de transport nr. 0039483 aferenta autovehiculului cu numarul de inmatriculare B-28-WRO/B-26-WRO, pentru greutatea totala de 67,00/32,25, lungimea 20,5/19,85, latimea 3,5/2,50, inaltimea 3,50/3,50 cu traseul cu incarcatura Int 22C-DAECCV-Int.A2-DN22C-Int A2-DN22C-Fetesti/26 km. Raportand continutul acesteia la cel al procesului verbal de constatare a contraventiei, instanta a observat ca aceasta apartine aceluiasi vehicul cu cel supus cantaririi, iar traseul mentionat in procesul verbal coincide cu cel autorizat. De asemenea, masa ( 67,00 tone ) si lungimea(20,5 m) autorizate sunt superioare celei constatate cu prilejul cantaririi si masurarii ansamblului de vehicule inmatriculate cu numerele B-28-WRO si B-26-WRO(46,40 tone/19,40m), potrivit tichetului de cantar 1032/05.05.2009.

Totusi, instanta a apreciat ca pentru a se retine netemeinicia procesului verbal era necesar ca petenta sa fi prezintat aceasta autorizatie agentului constatator la momentul controlului. Cu privire la acest aspect, potrivit sustinerilor petentei, anterior incheierii procesului verbal, reprezentantul sau a prezentat agentului constatator autorizatia speciala de transport. Aceste sustineri nu au fost contrazise de catre intimata, care, nu doar ca nu a formulat intampinare, dar nici nu a raspuns solicitarii instantei de a raspunde apararilor petentei. Prin urmare, instanta apreciaza ca aceasta atitudine a intimatei constituie implicit o recunoastere a pretentiilor petentei, iar prezumtia de nevinovatie a petentei nu a fost rasturnata.

In consecinta, avand in vedere ca din inscrisurile anexate la dosar, rezulta ca petenta detinea autorizatie speciala de transport pentru efectuarea transportului cu depasirea masei totale si a dimensiunilor maxime admise, fapta retinuta in sarcina sa nu intruneste elementele constituitive ale contraventiei prev. de art. 60 alin.1 lit. d din Ordonanta nr.43/1997, motiv pentru care instanta a dispus anularea procesului verbal si inlaturarea sanctiunilor aplicate prin acesta.

Tags: