Top

Titlu de proprietate – nulitate absoluta partiala

Prin sentinta civila nr. 11789 din 24 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamantii OG si FC in contradictoriu cu paratele Comisia Judeteana Iasi pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991 si Comisia Locala Tibanesti de Fond Funciar, prin care se solicita constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 158438 din 31.08.1998, emis pe numele OS, in sensul schimbarii amplasamentului pentru suprafata de 0,7200 mp prevazut la punctul A, Tarla 66, Parcela 118071/14 si sa fie trecut un alt amplasament, respectiv in punctul B al titlului de proprietate intitulat „suprafete primite in intravilan”.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca din dispozitivul sentintei civile nr. 9400 din 2.XII.1991 a Judecatoriei Iasi nu rezulta amplasamentul terenului, fiind dispus „constituirea unui drept de proprietate pentru petent si asupra suprafetei de 3,30 ha si 0,13 ha teren, in total 6,72 ha”, astfel ca eronat s-a sutinut de reclamanti ca nu s-a respectat dispozitivul sentintei civile evocate. A mai precizat instanta ca desi este adevarat ca se fac referiri cu privire la amplasamentul celor doua suprafete de teren, fiecare de cate 0,36 ha, cu vecinatatile sus-mentionate, acestea sunt cuprinse in considerentele sentintei civile si nu in dispozitivul acesteia. Ca atare, cum nulitatea invocata va fi verificata in raport de dispozitiile legale existente la data emiterii actului contestat( art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997, Legea nr. 18/1991) si cum amplasamentul nu a fost stabilit de instanta prin sentinta civila sus evocata, in conditiile art. 13 din Legea nr. 18/1991, acesta ramane la latitudinea comisiei, evident cu posibilitatea de a fi cenzurat de instanta, ceea ce nu s-a realizat (art. 37 din Regulament H.G. nr. 131/1991) prin sentinta civila nr. 9400/1991 si nici ulterior contestat procesul-verbal de punere in posesie de catre OS, in conditiile art. 64 din lege. De aceea, titlul de proprietate a carui anulare s-a cerut pe motiv ca nu au fost respectate dispozitiile art. 13 si urmatoarele din Legea nr. 18/1991, nu poate fi admis ,fiind eronat sustinut si faptul ca „suprafetele de teren se afla in posesia noastra”, cat timp din expertiza topo si schita anexa efectuata in cauza se arata ca „terenul revendicat de reclamanti nu este liber, fiind ocupat astfel: 800 mp teren primarie, pe care este amplasat un bloc locuinte, 1523 mp teren proprietate DV si 1277 mp teren proprietate BI, ocupat cu casa de locuit si anexele gospodaresti”.

A mai motivat instanta ca in raportul de expertiza se arata ca pentru terenul revendicat – 0,72 ha intravilan reclamantii nu fac dovada decat pentru suprafata de 1967 mp cu actul de vesnica vanzare din 29.09.1949, iar pentru diferenta de 3600 mp identificata prin raspuns la obiectiuni nu au fost prezentate acte de proprietate in persoana autorului lor OS, fiind retinut de expert si faptul ca terenul solicitat este ocupat cu constructii conform planului de situatie anexat expertizei.

In consecinta, prin prisma dispozitiilor art. 11 si art. 9 din lege si art. 23 din lege actualmente art. 24 din Legea nr. 18/1991 R., instanta a apreciat ca nu opereaza nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate, nefiind intrunite cumulativ cerintele prevazute de art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997. Prin exceptie, nulitatea absoluta invocata nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente, daca la data intrarii in vigoare a legii, vechiul amplasament de care a fost deposedat a fost atribuit legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991, cum rezulta din expertiza C de la dosar.

Etichete: