Top

Constatare nulitate absolută titlu proprietate

Prin sentinţa civilă nr. 677/24.03.2009, Judecătoria Fălticeni a admis în parte acţiunea formulată de către reclamanţii DD, DC, DV în contradictoriu cu părăţi: F.I. Comisia Com. F.F. Bogdăneşti, Com.Jud. Suceava şi intervenienta F.A. şi a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 1539/2007, cu privire la amplasamentul suprafeţei de 0,49 ha teren situat în locul „Plopi Bogdăneşti”, a respins ca rămasă fără obiect acţiunea în revendicare formulată de reclamanţi şi a respins ca nefondată cererea de intervenţie în interesul pârâtului, formulată de intervenienta F.A, cu obligarea pârâtului şi intervenientei la plata sumei de 950 Ron, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Instanţa a reţinut că reclamanţii deţin în prezent suprafaţa de teren revendicată, pârâtul eliberând partea de teren ocupată după introducerea cererii de chemare în judecată. In ceea ce priveşte cererea de constatare a nulităţii titlului de proprietate 1539/2007, în urma rapoartelor de expertiză efectuate în cauză, a reieşit faptul că suprafaţa de 0,49 ha teren înscrisă în titlul de proprietate al pârâtului, se suprapune pe suprafaţa de 0,73 ha teren înscrisă în T.P. al reclamanţilor, datorită unei erori a Com. Bogdăneşti.

Astfel, s-a constatat că amplasamentul terenului din T.P.1539/2007 este eronat, motiv pentru care acest act urmează a fi anulat, iar pârâţilor li se va elibera un nou titlu de proprietate pe amplasamentul pe care au deţinut teren în perioada anterioară cooperativizării.

Tags: