Top

Nulitate absolută titlu propietate

Prin sentinţa civilă nr. 1092/20.05.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis acţiunea formulată de către reclamanta BM în contradictoriu cu pârâţii Comisia jud Suceava şi Comisia locală de fond funciar Fântâna Mare şi BG, s-a constatat nulitatea absolută a adeverinţei nr. 2/2/1991 în sensul excluderii numitului BVV şi s-a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 952/194 emis de către comisia jud. Suceava în sensul excluderii numitului BVV. Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei, reclamanta BM a solicitat să se constate nulitatea absolută a adeverinţei de proprietate nr. 2/2/1991 şi a TP nr. 952/2004 în sensul excluderii numitului BVV şi a includerii sale în titlul de proprietate menţionat deoarece a dobândit în calitate de moştenitoare a defuncţilor TO şi TC suprafaţa de 3600 mp teren la locul Grădină, iar după formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate i s-a eliberat TP nr. 952/15.02.2004 pe numele soţului său ea nefiind evidenţiată pe acest titlul deşi este singura îndreptăţită la terenul dobândit prin actul de partaj.

Instanţa a reţinut că suprafaţa de 4400 mp teren identificată prin raportul de expertiză întocmit de către expert CA a aparţinut reclamantei şi autoarei acesteia şi a fost înscrisă în registrul agricol anii 1959-1962 pe numele soţului reclamantei din eroare deşi acesta nu era îndreptăţit la reconstituire aşa cum a rezultat şi din declaraţiile martorului LG.

Etichete: