Top

Acţiune în constatarea calităţii de bun propriu a unui bun dobândit în timpul căsătoriei.

Prin sentinta civila nr. 15332/17.12.2008 instanta a respins actiunea reclamantului I.O. în contradictoriu cu I.A. prin care acesta solicita constatarea calitatii de bun propriu si nu de bun comun a terenului dobândit prin contractul de vindere cumparare autentificat sub nr. …../30.03.2005.

A solicitat reclamantul prin cererea formulata, ca instanta sa constate calitatea de bun propriu al reclamantului cu privire la terenul dobândit prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. …../03.03.2005, sustinând în principal dobândirea acestuia în temeiul procurii speciale prin care I. O. L. l-a mandatat sa achizitioneze pentru ea si în numele sau orice bunuri si faptul ca aceasta a trimis banii necesari achizitionarii terenului.

Pârâta nu recunoaste la interogatoriu aceste aspecte sustinând ca bunurile au fost dobândite în timpul casatoriei prin aport comun.

Conform contractului de vânzare cumparare depus la dosar terenul în suprafata de 1.346,78 mp si cota indiviza 1/17 din terenul în suprafata totala de 2.763,40 mp situat în intravilanul mun. Iasi a fost achizitionat de catre reclamant împreuna cu pârâta, în calitate de soti si ca bun comun.

Conform dis part. 30 cod fam. bunurile dobândite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.

Prezumtia instituita de art. 30 cod fam, poate fi rasturnata iar conform art. 5 din Decretul nr. 32/1954 dovada ca un bun este propriu se va putea face, între soti, prin orice mijloc de proba.

Articolul 31 din acelasi cod prevede exceptiile de la regula instituita de art. 30, prevazând ca sunt bunuri proprii ale fiecarui sot:

a) bunurile dobândite înainte de încheierea casatoriei;

b) bunurile dobândite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;

c) bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti;

d) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;

e) indemnitatea de asigurare sau despagubire pentru pagube pricinuite persoanei;

f) valoarea care reprezinta si înlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare.

Reclamantul nu a invocat în sustinerea actiunii faptul ca bunul s-ar încadra în prevederile art. 31 cod fam ci faptul ca a cumparat acest bun pentru si în numele surorii sale, cu banii trimisi de aceasta.

Probele administrate în cauza nu fac dovada ca terenul ar fi fost cumparat în baza procurii date de catre sora reclamantului acestuia.

Reclamantul avea posibilitatea ca în calitate de mandatar sa încheie contractul de vindere cumparare, în si pe numele mandantei, fiind mandatat anterior încheierii contractului autentic prin care a cumparat terenul, lucru pe care acesta nu l-a facut.

Mai mult, asa cum rezulta din cuprinsul contractului de vindere cumparare si contractul de credit depus la filele 41 – 49 dosar, pretul terenului a fost achitat partial la data autentificarii contractului, respectiv 6.200 euro avans iar restul de 23.800 euro au fost virati în contul vânzatorilor în baza contractului de credit acordat sotilor, sustinerile reclamantul ca pretul terenului a fost achitat cu banii trimisi de sora sa, nu pot fi retinut de catre instanta ca dovedit, având în vedere sumele transferate pe numele reclamantului si data la care s-a realizat acest transfer.

Faptul ca sora reclamantului a trimis bani în tara pe numele acestuia, aspect dovedit prin înscrisurile depuse la filele 50 – 64 dosar, nu este de natura a schimba caracterul de bun comun al terenului dobândit de soti în timpul casatoriei, putând influenta doar cota de contributie a sotilor la dobândirea comunitatii de bunuri, nerezultând din probele administrate nici achitarea integrala a terenului cu banii pe care i-ar fi primit reclamantul cu titlu de donatie, pentru a ne afla în ipoteza prevazuta de art. 31 lit. f cod fam.

Considera instanta având în vedere aceste considerente ca reclamantul nu a rasturnat prezumtia instituita de art. 30 cod fam, motiv pentru care va respinge actiunea ca neîntemeiata.

Etichete: