Top

Divort fara copii

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta civila nr. 796

Sub numarul … din … s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul …, domiciliat în ……, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta …., cu acelasi domiciliu si citata si prin publicitate, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor.

În motivarea succinta a actiunii, reclamantul a precizat ca pârâta nu doreste sa mai convietuiasca cu el si ca din casatorie au rezultat trei copii care nu mai sunt minori.

Actiunea nu a fost întemeiata în drept.

În probatiune, reclamantul a depus la dosar cauzei certificatul de casatorie în original si a solicitat audierea ca martor a numitului …., proba ce a fost încuviintata, declaratia martorului fiind consemnata si atasata la fila ..

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de … de lei, potrivit chitantei atasata la fila.. si cu …. lei timbru judiciar.

Pârâta …, legal citata, inclusiv prin publicitate, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Partile s-au casatorit pe data de …., asa cum rezulta din certificatul de casatorie, iar din casatoria lor au rezultat trei copii, care acum sunt majori. Cei doi soti au convietuit pâna în luna august …., când pârâta a plecat din tara, la munca, având si acordul reclamantului. Ulterior acestui moment relatiile s-au deteriorat însa, ruptura producându-se în urma cu aproximativ un an când pârâta i-a spus reclamantului ca poate sa formuleze actiune de divort.

Aceasta situatie de fapt rezulta din declaratia martorului audiat în cauza si conduce la concluzia ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, iar continuarea casatoriei nu mai este posibila, atât timp cât aceasta presupune convietuirea sotilor, element care în prezenta cauza lipseste. Pentru aceasta situatie culpa apartine în egala masura ambilor soti.

În ceea ce priveste numele pe care pârâta îl va purta dupa desfacerea casatoriei, întrucât între parti nu a existat o întelegere sub acest aspect, pârâta trebuie sa revina la numele anterior casatoriei, potrivit art.40 alin.3 C.fam.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamantul .., în contradictoriu cu pârâta …, având ca obiect divort si va dispune desfacerea casatoriei partilor înregistrata sub numarul …. la Registrul Starii Civile …., din vina ambilor soti.

Va dispune ca pârâta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de ….

Etichete: