Top

Prezenta obligatorie a condamnatului arestat la judecarea contestatiei la executare

Domeniu asociat:

Arestat la judecarea contestatiei la nulitate absoluta

executare

Decizia penala nr.251/RP/22.04.2009

Prin sentinta penala nr. 29/16.01.2009, Judecatoria Roman, s-a respins, ca neîntemeiata, contestatia la executare formulata de contestator, împotriva sentintei penale nr. 415 din 10.06.2004, a Judecatoriei Roman, pronuntata în dosarul nr. 1144/2004.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca, contestatorul Boboaca Ioan a solicitat anularea sentintei penale nr. 415 din 10.06.2004 a Judecatoriei Roman, pronuntata în dosarul nr. 1144/2004, ramasa definitiva prin neapelare, precum si a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 844 din 28.06.2004.

A aratat contestatorul ca prin aceasta hotarâre a fost condamnat la 6 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat, ca la solutionarea pe fond a cauzei, nu a fost citat legal si nu a avut cunostinta despre existenta procesului si, în consecinta, nu si-a putut face aparari în cauza pentru a-si dovedi nevinovatia.

Examinând contestatia formulata si motivele invocate, instanta a retinut ca, în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 461 Cod procedura penala, privind cazurile în care poate fi introdusa contestatia la executare, prevazute de lit. a,b,c si d din art. 461 Cod procedura penala, astfel ca a respins-o, ca fiind neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs, în termen legal:

-Parchetul de pe lânga Judecatoria Roman, criticând-o ca nelegala deoarece condamnatul Boboaca Ioan, fiind arestat nu a fost adus la judecata.

-contestatorul Boboaca Ioan, fara a-l motiva în scris. În instanta, prin aparator a solicitat casarea cu trimitere a sentintei, întrucât nu a fost prezent la judecarea cauzei.

Analizând sentinta atacata sub aspectul motivului de recurs invocat si din oficiu tribunalul a constatat ca ambele recursuri sunt întemeiate pentru urmatoarele considerente:

Conform dispozitiilor art. 460 alin. 2 Cod procedura penala, la judecarea contestatiei la executare condamnatul arestat este adus la judecata, prezenta acestuia fiind obligatorie.

Prima instanta a procedat la solutionarea cauzei în lipsa contestatorului, aflat în stare de detinere în Penitenciarul Bacau. Acesta a fost lipsit, astfel de dreptul de a-si sustine cererea formulata în fata instantei învestita cu judecarea contestatiei la executare. Prin încalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza desfasurarea procesului penal s-a adus o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin anularea sentintei atacate, potrivit dispozitiilor art. 197 Cod procedura penala. De asemenea nu s-a asigurat respectarea dreptului la un proces echitabil, în sensul art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Pentru considerentele expuse tribunalul, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedura penala a admis recursurile, a casat hotarârea si a trimis cauza spre rejudecare, urmând a se asigura prezenta contestatorului la judecata.

Etichete: