Top

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE AMENDĂ PENALĂ

MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : CONTESTATIE LA EXECUTARE

CONTESTATIE LA EXECUTARE AMENDA PENALA

Dosar nr. 1510/324/2010

Sentinta penala nr.202/ 20 aprilie 2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.1510/324/2010 din data de 29.03.2010 contestatorul V T a formulat contestatie la executare împotriva dispozitiilor privind obligarea sa la plata amenzii judiciare din încheierea de sedinta din 08.02.2010 a Judecatoriei Tecuci, pronuntata în dosarul penal nr.5286/324/2009, solicitând anularea amenzii si a formelor de executare emise pentru plata acesteia.

În motivarea contestatiei contestatorul a aratat ca prin din încheierea de sedinta din 08.02.2010 a Judecatoriei Tecuci, pronuntata în dosarul penal nr.5286/324/2009 a fost amendat cu suma de 300,00 lei pentru lipsa nejustificata de la instanta, el fiind citat în calitate de martor. A mai aratat contestatorul ca el nu a primit citatia si nici încheierea de amendare deoarece în perioada 04.02.2010 – 09.03.2010 a fost plecat din tara, în Italia.

Contestatorul nu si-a motivat în drept contestatia.

În dovedirea acesteia a depus la dosarul cauzei titlul executoriu nr. 173020010579619 din 23.03.2009, si somatia de executare nr.173020018746880 din 22.03.2010 emisa de ANAF, AFP T, pentru suma de 600,00 lei reprezentând amenzi judiciare, bilet de calatorie international pe ruta TECUCI – UDINE, nr. 025833, emis pe numele contestatorului la data de 04.02.2010.

Legal citat contestatorul nu s-a prezentat la instanta.

Din oficiu instanta a dispus atasarea la dosarul cauzei a sentintei penale nr. din încheierea de sedinta din 08.02.2010 a Judecatoriei Tecuci, pronuntata în dosarul penal nr.5286/324/2009, cu referat întocmit de biroul executari civile.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta urmeaza a admite contestatia la executare ca întemeiata, pentru urmatoarele motive:

– prin cererea formulata contestatorul a solicitat anularea amenzii judiciare ( dispozitie civila ) aplicata prin încheierea din 08.02.2010 pronuntata în dosarul penal nr. 5286/324/2009 al Judecatoriei Tecuci ( hotarâre penala ).

– din actele depuse de contestator, respectiv bilet de calatorie international pe ruta TECUCI – UDINE, nr. 025833, emis pe numele contestatorului la data de 04.02.2010 rezulta ca acesta a lipsit din tara în perioada 04.02.2010 – 09.03.2010, astfel ca nu se poate retine în sarcina contestatorului, citat ca martor în dosarul penal, ca a lipsit nejustificat la termenul din 08.02.2010 si nici ca încheierea de amendare din 08.02.2010 a fost comunicata în mod corect contestatorului, acesta neavând cum lua la cunostinta de aceasta din moment ce nu se afla în tara.

– potrivit art. 463 cod procedura penala „Contestatia privitoare la executarea dispozitiilor civile ale hotarârii se face, în cazurile prevazute în art. 461 lit. a) si b), la instanta de executare prevazuta în art. 460, iar în cazul prevazut în art. 461 lit. c), la instanta care a pronuntat hotarârea ce se executa.” iar potrivit art.461. -(1) Contestatia contra executarii hotarârii penale se poate face în urmatoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotarâre care nu era definitiva;

b) când executarea este îndreptata împotriva altei persoane decât cea prevazuta în hotarârea de condamnare;”

În speta se observa ca sunt incidente dispozitiile art. 461 lit. a din codul de procedura penala, ca s-a pus în executare o hotarâre care nu era definitiva.

Fata de aceste considerente instanta urmeaza a admite contestatia, sa anuleze amenda aplicata petentului contestator , precum si formele de executare emise de AFP T , pentru încasarea acesteia.

Etichete: