Top

Abandon de familie. Reaua-credinţă a făptuitorului

Prin sentinta penala nr. 843/04.03.2009 a Judecatoriei Iasi data în dosarul nr. 24397/245/2008 instanta a dispus, în baza art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedura penala admiterea plângerii formulata de catre petentii D. L. M., D. V. A. si D. I. M., toti prin reprezentant legal P. L. V., împotriva rezolutiei nr. 12301/P/2007 din data de 25.09.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi, pe care a desfiintat-o; s-a dispus trimiterea cauzei Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi în vederea începerii urmaririi penale împotriva faptuitorului D. G., cercetat pentru savârsirea infractiunii de „abandon de familie”, prev. de art. 305 lit. c Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, prin rezolutia procurorului data în dosarul nr. 12301/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi la data de 25.09.2008 s-a dispus, în baza art. 228 alin. 6 raportat la art. 11 pct. 1 lit. b si art. 10 lit. d Cod procedura penala, neînceperea urmaririi penale fata de numitul D. G., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 lit. c Cod penal.

S-a motivat în fapt ca la data de 22.10.2007, numita P. L. V. a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Iasi cu privire la faptul ca fostul sau sot, D. G., cu rea-credinta, din anul 2004, nu a achitat pensia de întretinere lunara în suma de 46 de lei, la plata careia a fost obligat în favoarea minorilor I. M., V. A. si L. M., prin sentinta civila nr. 2468/08.03.2004 a Judecatoriei Iasi, definitiva si irevocabila.

Fiind audiate în calitate de martore, numitele P. V., M. E. si A. C. P. au aratat ca minorii s-au aflat în întretinerea bunicii materne în timpul cât mama s-a aflat la lucru în Spania, iar persoana cercetata nu a contribuit la întretinerea lor. Faptuitorul este cunoscut ca si consumator de bauturi alcoolice, locuind într-o casa modesta care nu era proprietatea sa, nefiind înregistrat ca si posesor sau proprietar de terenuri si nerealizând venituri. Din discutiile purtate cu diferiti cetateni a rezultat ca persoana cercetata era un „cetatean necajit”, aflat în imposibilitate de a achita pensia de întretinere, în prezent plecat la munca în Italia.

În cauza a fost întocmit referatul social, în urma deplasarii organelor de politie si a asistentului social la domiciliul faptuitorului, retinându-se ca numitul D. G. a locuit într-o casa din satul A, imobil care în prezent este parasit, ramas fara geamuri, usi, cu placi de tigla desprinse din acoperis. S-a retinut ca faptuitorul nu realizeaza venituri, nu detine animale sau teren în proprietate, fiind în imposibilitate de a plati pensia alimentara pentru cei trei copii.

Prin adresa nr. 2099/08.08.2008, AJOFM Iasi a comunicat faptul ca numitul D. G. a fost în evidentele acestei institutii în perioada 30.04.2004 – 30.05.2005 ca persoana în cautarea unui loc de munca, însa în prezent nu figureaza în baza de date.

Din actele de cautare efectuate a rezultat ca faptuitorul nu se afla în tara, fiind plecat în Italia, la munca, fiind astfel imposibila audierea acestuia.

Din cuprinsul probatoriului administrat procurorul a retinut ca nu se poate retine reaua-credinta a faptuitorului D. G., imposibilitatea de achitare a pensiei datorându-se unor împrejurari obiective: lipsa veniturilor, a unui loc de munca, lipsa de terenuri, animale sau proprietati pentru valorificarea si dobândirea unor sume de bani necesare platii restantelor înregistrate.

Prin rezolutia nr. 5289/II/2/2008 din data de 05.01.2009 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi s-a dispus respingerea plângerii formulate de catre petenta P. L. V., reprezentant legal al minorilor D. L. M., D. V. A. si D. I. M. împotriva rezolutiei procurorului din data de 25.09.2008 dispusa în dosarul nr. 12301/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi.

În motivarea acestei rezolutii s-a retinut ca plângerea este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente: astfel cum reiese din continutul procesului verbal încheiat la data de 25.04.2008 de catre organele de cercetare penala, din luna decembrie 2007 numitul D. G. este plecat din tara; prin adresa nr. 2099/08.08.2008, AJOFM Iasi a comunicat faptul ca numitul D. G. a fost în evidentele acestei institutii în perioada 30.04.2004 – 30.05.2005 ca persoana în cautarea unui loc de munca iar în referatul social întocmit la data de 11.03.2008 de catre Primaria com. R. se mentioneaza faptul ca numitul D. G. nu realizeaza nici un fel de venit, nu detine animale sau teren în proprietate, iar casa în care a locuit nu este proprietate personala. Fata de aspectele ce preced, s-a apreciat ca împrejurarea ca numitul D. G. ar fi apt de munca nu echivaleaza cu stabilirea relei credinte, element constitutiv al infractiunii de abandon de familie, astfel încât s-a retinut ca solutia dispusa este legala si temeinica.

* * *

Referitor la stabilirea relei credinte a numitului Dinu Gheorghita, instanta considera ca nu s-au administrat suficiente probatorii din care sa rezulte lipsa acesteia. Astfel, imposibilitatea de plata a obligatiei de întretinere datorata lipsei unui loc de munca nu poate constitui dovada bunei credinte în aceasta situatie. În acest sens, instanta de judecata a stabilit cuantumul pensiei de întretinere tocmai tinând cont de faptul ca persoana cercetata avea posibilitatea sa realizeze venituri, dar nu avea loc de munca. Nu exista nici un act medical si nu a fost solicitat un astfel de act de la medicul de familie al persoanei cercetate din care sa rezulte ca aceasta ar suferi de vreo boala care îl pune în imposibilitate de a munci si de a realiza venituri, acest ultim aspect urmând a fi avut în vedere la stabilirea bunei sau relei credinte a inculpatului. De asemenea, nu a fost identificata nici o persoana din anturajul sau care sa dea relatii cu privire la modalitatea în care acesta îsi asigura mijloacele materiale de întretinere, pentru ca D. G. realiza venituri care îi permiteau sa cumpere bauturi alcoolice în vederea consumului propriu.

Procurorul nu a avut în vedere si faptul ca D. G. a plecat în Italia pentru a realiza venituri din munca, aspect din care se deduce ca acesta avea posibilitatea de a munci si a achita pensia de întretinere.

Pentru aceste motive, instanta a admis plângerea împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale data în dosarul nr. 12301/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi, pe care a desfiintat-o si a trimis cauza Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi în vederea începerii urmaririi penale fata de numitul D. G., cercetat pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 lit. c Cod penal, ocazie cu care vor fi identificate persoane care sa dea relatii cu privire la modul în care persoana cercetata îsi asigura mijloacele de existenta (prin identificarea unor membri ai familiei acesteia, anturajul acestuia), se vor solicita relatii de la medicul de familie cu privire la starea de sanatate a acesteia, se va atasa fisa de cazier judiciar din care sa rezulte daca a executat vreo pedeapsa privativa de libertate în aceasta perioada, se vor face demersuri pentru identificarea adresei persoanei cercetate de pe teritoriu Italiei în vederea citarii si audierii.

Etichete: