Top

E. Plângere împotriva soluţiei procurorului prin care s-a dispus desfiinţarea unei soluţii de netrimitere în judecată şi redeschiderea urmăririi penale. Inadmisibilitate.

Prin plângerea formulata la data de 24.10.2003 si înregistrata initial pe rolul Tribunalului Iasi sub numarul 13325/2003, petenta A.B. a solicitat instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa constate nelegalitatea si netemeinicia solutiei pronuntate de Parchetul de pe lânga Tribunalul Iasi prin rezolutiile nr.1005/II/2/2002 din 20.06.2002 si nr. 1293/VIII/1/2003 din 14.10.2003 în dosarul penal nr. 4359/P/2001 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi.

Prin rezolutia nr.1005/II/2/2002 din 20.06.2002, Parchetul de pe lânga Tribunalul Iasi a dispus infirmarea rezolutiei nr.4359/P/2001 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi si redeschiderea urmaririi penale în dosarul cu acelasi numar, cu privire la aspectele vizând nelegalitatea probelor si privind omisiunea sesizarii din oficiu sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 260 Cod penal de catre martori.

Prin rezolutia nr. 1293/VIII/1/2003 din 14.10.2003 prim-procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi a dispus respingerea ca neîntemeiata a plângerii formulate de petenta A.B. împotriva rezolutiei nr. 1005/II/2/2002 din 20.06.2002.

Analizând plângerea formulata de petenta A.B, precum si rezolutiile atacate, prin prisma tuturor dispozitiilor legale incidente, instanta retine ca plângerea de fata este inadmisibila.

Potrivit dispozitiilor art. 2781 Cod procedura penala „Dupa respingerea plângerii facute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plângere, in termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta. Plângerea poate fi facuta si împotriva dispozitiei de netrimitere in judecata cuprinse in rechizitoriu.”

Din continutul textului citat rezulta ca fac obiectul controlului judecatoresc numai plângerile împotriva solutiilor de netrimitere în judecata, nu si plângerile împotriva unor alte solutii, asa cum sunt si rezolutii atacate, prin care nu se dispune neînceperea urmaririi penale, clasarea, scoaterea de sub urmarire penala sau încetarea urmaririi penale, ci se dispune tocmai redeschiderea urmaririi penale .

Prin decizia nr. 57 /2007, obligatorie pentru instante, Înalta Curte de casatie si Justitie, în solutionarea unui recurs în interesul legii a statuat ca plângerea îndreptata împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozitiilor date de acesta, altele decât rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecata, reglementate în art. 2781 alin. 1 din Codul de procedura penala, este inadmisibila. S-a retinut în motivarea deciziei ca dispozitiile art. 278 1 Cod procedura penala, prin continutul lor neechivoc, asigura exercitarea efectiva de catre toate persoanele interesate a dreptului lor de acces la justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 8 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si cu dreptul oricarei persoane la un proces echitabil în sensul prevederilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Nu se poate considera ca accesului liber la justitie, garantat prin art. 21 din Constitutie, în sensul ca „orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime” fara care vreo lege sa poata îngradi exercitarea acestui drept, i s-ar aduce limitari în cazul riguroasei aplicari a dispozitiilor cuprinse în art. 2781 din Codul de procedura penala, câta vreme în interpretarea data de Plenul Curtii Constitutionale, prin decizia nr.I/1994, un astfel de drept consta în posibilitatea de a accede la structurile judecatoresti uzând de mijloacele prin care justitia se înfaptuieste, potrivit legii, adica inclusiv cu respectarea cadrului reglementat pentru exercitarea dreptului de a face plângere în fata judecatorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata.

În aceste conditii, din moment ce prin dispozitiile art. 2781 din Codul de procedura penala este instituit, limitativ, controlul judiciar numai asupra temeiniciei solutiilor de netrimitere în judecata, în raport cu cercetarile efectuate în cadrul actelor premergatoare sau al urmaririi penale, este evident ca în cazul celorlalte acte sau masuri ale procurorului sau efectuate pe baza dispozitiilor date de el, un asemenea control din partea judecatorului nu mai poate avea loc.

Un atare mod de a se proceda se impune deoarece, pe lânga ca nu este prevazut controlul judiciar decât asupra rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, date de procuror, precum si cu privire la dispozitia de netrimitere în judecata cuprinsa în rechizitoriu, pentru toate celelalte acte sau masuri ale procurorului ori efectuate din dispozitia sa, cum sunt masurile preventive si cele asiguratorii, au fost reglementate proceduri specifice de verificare imediata de catre instanta (art. 1402 si art. 168 din Codul de procedura penala) ori exista posibilitatea de a fi cenzurate indirect de instanta, fie în cadrul procedurii prevazute de art. 300 din Codul de procedura penala, referitoare la verificarea regularitatii actului de sesizare, fie cu ocazia cercetarii judecatoresti.

Asa fiind, în masura în care nu sunt vizate de prevederile art. 2781 din Codul de procedura penala, orice alte acte sau masuri ale procurorului ori efectuate în baza dispozitiei sale nu sunt supuse plângerii ce se poate adresa judecatorului în temeiul acestui text de lege.

Fata de aceste motive, vazând ca plângerea de fata vizeaza alte acte ale procurorului decât rezolutiile de neîncepere a urmaririi penale sau ordonantele ori, dupa caz, rezolutiile de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, date de procuror, instanta în temeiul dispozitiilor art. 278 1 aliniatul 8 litera a Cod procedura penala raportate la dispozitiile art. 278 1 aliniatul 2 Cod procedura penala va respinge ca inadmisibila plângerea formulata de petenta A.B., împotriva rezolutiei nr. 1005/II/2/2002 din 20.06.2002 si a rezolutiei nr. 1293/VIII/1/2003 din 14.10.2003, ambele ale Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi, date în dosarul penal nr. 4359/P/2001 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi.

În temeiul dispozitiilor art. 192 aliniatul 2 Cod procedura penala instanta va obliga petenta A.B. plata sumei de 200 de lei catre stat, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta.

Etichete: