Top

Reducere pensie de întreţinere

Instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. X pronunţată de
Judecătoria Iaşi în dosarul nr.Y a fost obligat reclamantul la plata unei pensii de
întreţinere în folosul minorilor în cuantum de 1200 lei lunar .
La acel moment instanţa a ţinut cont de înţelegerea existentă între
părinţii minorului .
Potrivit art. 94 alin. 2 C.fam., instanţa judecătorească poate mări sau
micşora obligaţia de întreţinere sau hotărî încetarea ei, după cum se schimbă
mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.
Din interpretarea textului rezultă ca şi condiţie de admisibilitate a
unei acţiuni având ca obiect reducere pensie de schimbarea mijloacelor celui
care dă întreţinerea în sensul scăderii acestora .
Instanţa apreciază că de la data pronunţării ultimei hotărâri veniturile
realizate de câtre reclamant nu s-au modificat .
Astfel aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei
rezultă că situaţia financiară reclamantului este aceeaşi cu cea de la momentul
pronunţării sentinţei civile . X , acţiunea de faţă fiind introdusă la scurt timp
după pronunţarea acestei sentinţe , reclamantul încercând să eludeze astfel
efectele acestei sentinţe ,săvârşind un abuz de drept .
Or în condiţiile în care reclamantul s-a obligat la plata unei pensii
de întreţinere în cuantum de 1200 lei lunar iar situaţia sa financiară este
aceeaşi reclamantul nu se poate prevala de dispoziţiile art. 94 alin. 2 Cod Fam
deoarece nu a intervenit nici o schimbarea mijloacelor celui care dă întreţinerea
.
De altfel aceste aspecte ar fi putut fi invocate de către reclamant doar
în calea de atac a apelului împotriva sentinţei civile prin care a fost obligat la
plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 1200 lei lunar ( când avea aceeaşi
situaţie financiară ca şi în prezent Având în vedere considerentele expuse ,
reţinând că prezenta acţiune este neîntemeiată instanţa o va respinge .

Etichete: