Top

Stabilire pensie de intretinere

SC 848/18.03.2009

I N S T A N T A :

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA :

1. In prezenta cauza, Judecătoria Tulcea a fost sesizata cu o cerere de stabilire pensie de întreţinere formulata de către reclamantul ………… in contradictoriu cu paratul …………. In motivarea cererii, reclamantul a arătat ca prin sentinţa civila nr. 3069/2006 a Judecătoriei Tulcea, paratul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere in favoarea reclamantului pana la majoratul acestuia. Întrucât in prezent reclamantul este elev in clasa a XI-a si nu realizează nici un fel de venituri, iar paratul nu ii plăteşte pensie de întreţinere, se solicita stabilirea unei pensii lunare de întreţinere pana la terminarea studiilor.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare.

3. Alăturat cererii de chemare in judecata, reclamantul a anexat copia certificatului sau de naştere (fila 3 dosar), precum si adeverinţa de studii emisa de …………….. (fila 5 dosar), care atesta faptul ca este înscris ca elev in clasa a XI-a, la învăţământ zi.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

4. Potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”. De asemenea, potrivit art. 94(3) din acelaşi act normativ „când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru un copil […].”

5. Având in vedere ca pana la terminarea studiilor reclamantul …………….. se afla intr-o situaţie de nevoie, instanţa va admite cererea acestuia si va obliga paratul ……………….. la plata unei pensii lunare de întreţinere sub forma de cota procentuala aplicata veniturilor sale nete, de la data introducerii acţiunii si pana terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 ani.

Etichete: