Top

Ordonanta presedintiala

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6749/24.06.2010

Evacuare pe cale de ordonanţă preşedinţială

Asupra cauzei civile de fata constata următoarele:

Prin cererea adresata acestei instanţe si înregistrata reclamanta LV a chemat în judecata ca paratii LC şi LL pentru ca pe calea ordonanţei presidentiale instanţa sa dispună evacuarea acestora fără somaţie sau trecerea unui termen din imobilul situat în com.P, sat V, jud. B, pina la solutionarea partajului succesoral dintre parti.

Cererea a fost legal timbrata cu 10 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii sale reclamanta arata că părţile au calitatea de mama respective fiu/nora, insă paratii sunt persoane violente şi in special piritul LG pe fondul consumului de alcool are un comportament recalcitrant ce face folosinţa bunului comun imposibilă, motiv pentru care a formulat prezent aactiune, reclamant aneputind convetui cu piritii pin al asolutionarea actiunii de evacuarea formulate pe calea dreptului comun.

In dovedirea acţiunii a depus înscrisuri, declaratii extarjudiciare ale celorlati fii ai reclamantei L V , L D , S A , M V , au fost audiati martorii MA IV, au fost luate interogatorii ambilot piriti.

Legal citati, pârâtii s-a prezentat in faţa instanţei la termenul din 24.06.2010 şi au solicitat respingerea acţiunii.

Din actele si lucrările dosarului instanţa reţine:

Părţile au calitatea de mama –reclamanta si fiu, respectiv nora-piritii, domiciliind impreuna in imobilul situat în comuna P, sat Vl, jud. B.

Aşa după cum rezultă din sustineriel reclamantei, declaraţiile martorilor audiati si interogatoriile piritilor, instanţa reţine ca pârâtii au un comportament recalcitrant şi violent faţă de reclamantă, provocând in repetate rânduri scandaluri in locuinţă. De asemenea pârâtul are un limbaj vulgar faţă de reclamantă făcând imposibilă folosinţa locuinţei.

Potrivit dispoziţiilor art. 581 Cod procedură civilă, instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.

Instanţa urmează a examina condiţiile de admisibilitate a cererii formulate.

Astfel, in ceea ce priveşte evacuarea din domiciliu a paratilor condiţia urgentei este îndeplinita deoarece comportamentul paratilor face imposibila normala folosinţa a locuinţei de cater reclamanta si pune in pericol sănătatea si integritatea fizica a reclamantei, . părţile nu pot locui în acelaşi imobil datorită stării conflictuale create de pârâţi, in acest sens fiind si încheierea din 9.-06.2010 prin care s-a dispus inventarierea bunurilor din imobil motivat de faptul că reclamantei îi dispăreau bunuri

De asemenea sunt întrunite si condiţiile vremelniciei si neprejudecarii fondului, măsura durând pana la partajarea a bunurilor ramase dupa defuntul sot al reclamantei si tatal piritului, din probe rezultind ca pe rolul instanţei se află spre soluţionare acţiunea având ca obiect partaj succesoral şi evacuare cu termen la 16.11.2010.

Fata de cele arătate, urmează a fi admisa acţiunea cu privire la evacuarea paratilori din casa situat in com. P, sat V, jud.B, pina la solutionarea dosarului de partaj succesoral.

Etichete: