Top

Procedura validarii ofertei reale de plata .

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI

Dosar nr. 18596/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11147/16.11.2009

TITLU: Procedura validarii ofertei reale de plata .
.

Prin cererea înregistrata sub nr. 18596/245/2009 H M si H M, în calitate de
debitori ai creditoarei H P au solicitat întarirea ofertei reale de plata facuta creditoarei
prin BE.J. P S S
În motivarea cererii au aratat ca prin sentinta civila 6254/2006 au fost obligati
la plata sultei de 4000 lei noi catre creditoare cu titlu de sulta si 753,2 lei noi cheltuieli
de judecata, si ca au încercat sa achite datoria înca de la data pronuntarii sentintei
civile, însa creditoarea a refuzat nejustificat primirea platii.
Au mai aratat ca i-au comunicat creditoarei prin B.E.J. somatia de oferta reala
de plata, cu toate astea creditoarea nu s-a prezentat pentru a-si ridica personal suma,
suma care a fost consemnata pe recipisa CEC, la dispozitia creditoarei.
În drept, art.1119 Cod civil, art.586 – 590 Cod procedura civila.
Au cerut judecata în lipsa.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca prin sentinta civila
6254/2006, debitorii trebuie sa plateasca creditoarei suma de 4000 lei noi – sulta si
753,2 lei noi – cheltuieli de judecata.
Creditoarea a refuzat primirea platii, fapt pentru care debitorii au facut o
somatie creditoarei, prin mijlocirea B.E.J., pentru ca aceasta sa primeasca valoarea
datorata.
Desi creditoarea a primit somatia nu s-a prezentat sa primeasca suma, fapt
pentru care s-a încheiat procesul-verbal privind oferta reala de plata, iar debitorii,
pentru a se putea libera au consemnat suma la CEC, recipisa fiind depusa la B.E.J.
Dispozitiile art.590 Cod procedura civila arata ca se vor aplica rânduielile
Codului civil privitoare la ofertele de plata si la consemnatii, cuprinse în art.1114-
1121 inclusiv, afara de alin.8 din art.1115 si alin.3 si 4 din art.1116.
Art.1115 Cod civil face vorbire de conditiile ce trebuie sa le îndeplineasca
oferta ca sa fie valabila, îndeplinite în cauza, suma cu titlul de sulta pe care debitorii
trebuie sa o plateasca creditoarei, fiind actualizata de executor la suma de 4763,60 lei.
Pe cale de consecinta, cererea debitorilor va fi admisa si va fi declarata valabila
oferta reala de plata facuta de debitori catre creditoare cât priveste suma de 4763,60
lei.
Va lua act ca nu s-au cerut cheltuieli de judecata.
În drept: art.586-590 Cod procedura civila, art.1114-1121 Cod civil

Etichete: