Top

Somaţie de plată

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2884/270/2009

din 26.05.2009

SENTINTA CIVILA NR. 1790

Sedinta publica din data de 9.06. 2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE –NATALIA – PETRONELA VÂLCU

GREFIER – MARIANA GHIHANIS

Astazi a fost pe rol rejudecarea cauzei civile pentru somatie de plata, formulata de creditoarea P. Z., împotriva debitorilor B. C. si B. M.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns creditoarea personal, lipsa fiind debitorii.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind cereri de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Creditoarea solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca prin cererea înregistrata la Judecatoria Onesti sub nr.2884/2009 creditoarea P. Z. i-a chemat în judecata pe debitorii B. C. si S. solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa-i someze la restituirea sumei de 4.000 lei.

Cererea a fost legal timbrata iar în motivare creditoarea a aratat ca le-a împrumutat debitorilor suma de 4000 lei cu scadenta la 24.X.2008, iar acestia nu si-au îndeplinit obligatia de restituire nici pâna la data sesizarii instantei.

La dosarul cauzei creditoarea a depus: înscrisul sub semnatura privata denumit „chitanta”.

Creditoarea nu a invocat temei juridic.

Debitorii nu au formulat întâmpinare.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 24.IX.2008 creditoarea le-a împrumutat debitorilor 4000 lei cu obligatia acestora de a-i restitui la data de 24.X.2008.

Art.1 din O.G. nr.5/2001 procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii. Instanta constata ca ultima conditie nu este îndeplinita, contractul de împrumut neîncadrându-se în categoria serviciilor, lucrarilor sau prestatiilor vizate dispozitiilor art.1 din O.G. nr.5/2001.

Mai mult, prin contractul de împrumut se produce transferul dreptului de proprietate asupra sumei împrumutat în patrimoniul împrumutatului, astfel ca ia nastere în sarcina lui obligatia corelativa de a restitui suma împrumutata care are natura unei obligatii de a da si nu de a face, precum cele vizate de textul susmenaionat (ce se refera la contravaloarea unor prestatii ce formeaza în mod obisnuit obiectul unor astfel de obligatii).

Întrucât utilizarea procedurii somatiei de plata implica întrunirea corelativa a cerintelor prevazute de art.1 din O.G. nr.5/2001 iar în speta ultima conditie nu e îndeplinita, instanta va respinge cererea, creditoarea având la îndemâna procedura de drept comun pentru realizarea pretentiilor sale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge cererea formulata de creditoarea P. Z., domiciliata în Onesti, ,jud.Bacau în contradictoriu cu debitorii: B. C. si S., domiciliati în com.Gura Vaii,jud.Bacau.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 9.VI.2009.

Etichete: