Top

Raspundere civila delictuala. Prescriptie. Cauza de întrerupere a cursului prescriptiei extinctive.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA

Dosar nr. 12820/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11153/16.11.2009

TITLU: Raspundere civila delictuala. Prescriptie. Cauza de întrerupere a
cursului prescriptiei extinctive.

Prin cererea înregistrata sub nr.12820/245/2009 reclamanta R.A. a
chemat în judecata pârâtul M L pentru a fi obligat la plata sumei de 78 lei c/v
reparatii aduse tramvaiului 302, ce a fost avariat din culpa pârâtului. Cu
cheltuieli de judecata.
În motivarea cererii a aratat ca la 27.04.2006 a avut loc un accident de
circulatie din culpa pârâtului, culpa stabilita prin procesul verbal de contraventie
seria AY nr.0559249/27.04.2006.
Reparatiile aduse tramvaiului 302 au fost consemnate în devizul
nr.8288/31.05.2006.
Desi a fost somat sa plateasca suma prin notificarea din 07.06.2006,
pârâtul nu a înteles sa plateasca.
În drept: art.998-999 Cod civil.
A solicitat proba cu acte, interogatoriu.
Cererea a fost taxata legal.
Legal citat, pârâtul a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune,
având în vedere ca de la 27.04.2006 si pâna la 28.05.2009 data promovarii cererii,
au trecut mai mult de 3 ani.
A cerut judecata în lipsa.
Instanta a procedat în cauza la administrarea probei cu înscrisuri.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Solutionând prioritar exceptia prescriptiei dreptului la actiune, se
stabileste ca aceasta nu este întemeiata.
Dreptul de a cere recuperarea sumei cu titlu de daune s-a nascut la
data la care procesul verbal de contraventie din 27.04.2006 – prin care s-a stabilit
culpa pârâtului, constituie titlu executoriu, în speta, acesta nefiind contestat,
dreptul de a cere recuperarea sumei s-a nascut la 15.05.2006.
Pârâtul a fost notificat în vederea recuperarii sumei, instanta stabilind
astfel ca a fost întrerupt cursul prescriptiei, având în vedere ca desi somat,
pârâtul la 07.06.2006 la adresa de domiciliu indicata de altfel si în prezenta cerere
si recunoscuta de pârât în întâmpinare – acesta a recunoscut tacit debitul invocat
în sarcina lui.
Astfel, de la 07.06.2006 a început sa curga un nou termen de
prescriptie, iar raportat la data introducerii cererii – 01.06.2009, reclamanta se afla
în cadrul termenului de prescriptie de trei ani prevazut de dt.167/1958.
Pe fondul pretentiilor se stabileste ca sunt îndeplinite în cauza
conditiile raspunderii civile delictuale, fapt pentru care pârâtul urmeaza sa
raspunda pentru prejudiciul creat reclamantei si sa achite pe cale de consecinta
c/v reparatiilor aduse tramvaiului 302, în suma de 78 lei.
Pârâtul nu a contestat de altfel suma, decât sub raportul prescriptiei
dreptului reclamantei de a mai cere recuperarea sumei, nu a invocat în aparare
nici un mijloc de proba.
Pe cale de consecinta, actiunea reclamantei este întemeiata si va fi
admisa, cu obligarea pârâtului si la plata cheltuielilor de judecata, aflându-se în
culpa procesuala.
În drept: art.998 – 999 Cod civil, art.274 Cod procedura civila,
dt.167/1958.

Etichete: