Top

Obligaţia de a nu părăsi ţara. Revocare. Tardivitatea recursului declarat de procuror. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art.186 alin. 4 Cod pr. pen. privitoare la prorogarea legală în cazul termenelor pe ore .

Prin decizia penală nr. 1142/20.10.2006 pronunţată în dosarul nr.17852/99/2006, Tribunalul Iaşi a respins, ca tardiv, recursul formulat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi împotriva încheierii de şedinţă din data de 13.10.2006 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 18171/245/2006.
Pentru a decide astfel tribunalul a reţinut, în esenţă, următoarele:
Judecătoria Iaşi a dispus revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi
ţara prevăzută de art. 1451 Cod pr. pen. luată faţă de inculpatul R. B. G. prin încheierea din data de vineri, 13.10.2006. Împotriva acestei încheieri Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi prin intermediul procurorului de şedinţă a declarat recurs pe data de 16.10.2006.
Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală denumit marginal „calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în cursul judecăţii privind măsurile preventive”, termenul de declarare a recursului inclusiv împotriva încheierii prin care, în cursul judecăţii, s-a dispus revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara prevăzută de art. 1451 Cod pr. pen. este de 24 de ore de la pronunţare pentru procuror. Împotriva acestei încheieri se poate declara recurs separat.
Recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi este tardiv, termenul de 24 de ore expirând pe data de 14.10.2006.
Dispoziţiile art.186 alin. 4 Cod pr. pen, potrivit cărora „când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătore, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează” nu sunt aplicabile în cazul termenelor pe ore cum este termenul de 24 de ore prevăzut de art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală. Prin urmare, prin faptul că termenul de recurs de 24 de ore a expirat într-o zi de sâmbătă nu a avut loc o prorogare legală până în prima zi lucrătoare. Procurorul avea posibilitatea reală şi legală de a declara recurs în cadrul celor 24 de ore de la pronunţare, inclusiv în ziua de sâmbătă 14.10.2006. Înseşi natura măsurilor preventive şi a termenelor pe ore din această materie exclude posibilitatea prorogării expirării unor termene instituite pentru promovarea căilor de atac.
Prin urmare, în baza dispoziţiilor art. 141 alin. 1 Cod pr. pen. şi a art.385 ind. 15 pct.1 lit. a C.p.p., tribunalul a respins recursul, ca tardiv.

Etichete: