Top

Extinderea acţiunii penale. Sesizarea instanţei.

Prin sentinţa penală nr. 882/25.03.2008 Judecătoria Iaşi a hotărât, în baza art. 335 alin. 2 teza I, raportat la art. 33 lit. c din Codul de procedură penală reunirea dosarului nr. 20743/245/2007 al Judecătoriei Iaşi cu dosarul nr. 22355/2005 al Judecătoriei Iaşi, soluţionat prin sentinţa penală nr. 2621/02.06.2006 a Judecătoriei Iaşi, menţinută prin decizia penală nr. 821/05.12.2006 a Tribunalului Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 57/23.01.2007 a Curţii de Apel Iaşi; în temeiul art. 41 alin. 2 din Codul penal a constatat că actele de sustragere săvârşite la datele de 22.09.2005, 24.09.2005, 30.09.2005 şi 12.10.2005 pentru care inculpatul B.I. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2621/02.06.2006 a Judecătoriei Iaşi şi fapta pentru care este judecat în prezenta cauză, săvârşită la 25/26.10.2005 reprezintă acte materiale ce intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni; a desfiinţat în latură penală sentinţa penală nr. 2621/02.06.2006 a Judecătoriei Iaşi; a schimbat, în temeiul art. 334 din Codul de procedură penală, încadrarea juridică a faptei din art. 208 alin. 1-209 alin.1 lit. g, i, alin. 2 lit. b Codul penal cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul penal, în art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g, i şi alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. a din Codul penal (5 acte materiale săvârşite în perioada septembrie-octombrie 2005) şi l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii de 6 ani sporită cu 6 luni.
Împotriva sentinţei penale indicate mai sus a declarat apel inculpatul B.I., solicitând redozarea pedepsei şi criticând modalitatea în care prima instanţă a modificat pedepsele din antecedenţa sa penală.
Recursul este fondat.
Potrivit art. 317 Cod procedură penală judecata este mărginită la fapta şi la persoana arătată în actul de sesizare a instanţei, iar în caz de extindere a procesului penal şi la fapta şi persoana la care se referă extinderea.
Potrivit art. 335 al.1 Cod procedură penală, dacă în cursul judecăţii se descoperă în sarcina inculpatului date cu privire şi la alte acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, instanţa dispune, prin încheiere, extinderea acţiunii penale cu privire şi la aceste acte şi procedează la judecarea infracţiunii în întregul ei.
Această procedură de extindere a acţiunii penale trebuie respectată , potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol şi în situaţia în care cu privire la unele din actele care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni s-a pronunţat anterior o hotărâre definitivă.
Încheierea de extindere a acţiunii penale reprezintă actul de sesizare a instanţei cu judecarea actelor materiale descoperite în cursul judecăţii şi care intră în conţinutul infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.
În speţă, prima instanţă, a fost sesizată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi cu nr. 6931/P/2005 din 28.09.2007 cu judecarea inculpatului B.I. pentru săvârşirea în noaptea de 25/26.09.2005 a infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1 – 209 al.1 lit. g şi i, al.2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal în dauna părţii vătămate M.M..
Constatând în cursul judecăţii că actele de sustragere săvârşite de inculpatul B.I. la datele de 22.09.2005, 24.09.2005, 30.09.2005 şi 12.10.2005, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2621/02.06.2006 a Judecătoriei Iaşi reprezintă acte materiale ce intră în conţinutul infracţiunii de furt calificat pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 6931/P/2005 din 28.09.2007 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, prima instanţă a procedat la judecarea infracţiunii în întregul ei, fără a dispune extinderea acţiunii penale, deşi reprezentantul Parchetului a solicitat această extindere atât în şedinţa din 04.03.2008, cât şi în cea din 18.03.2008.
Pronunţând o hotărâre cu privire la actele materiale pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2621/02.06.2006 şi fără a dispune în prealabil extinderea acţiunii penale pentru aceste acte materiale, prima instanţă a încălcat dispoziţiile referitoare la sesizarea instanţei, dispoziţii a căror nerespectare este sancţionată de art. 197 al.2 Cod procedură penală cu nulitatea absolută.
Pentru aceste motive, Tribunalul, în temeiul art. 379 pct.2 lit. b Cod procedură penală, a admis apelul şi a desfiinţa integral sentinţa penală nr. 882/25.03.2008 pronunţată de Judecătoria Iaşi.
Cauza a fost trimisă Judecătoriei Iaşi care, în rejudecare, va trebui să respecte limitele sesizării, urmând procedura prevăzută de art. 335 Cod procedură penală şi va avea în vedere şi criticile aduse prin apelul declarat de inculpatul B.I..

Etichete: