Top

Contestatie la titlu. Limitele controlului judecatoresc în cadrul acestei actiuni

Prin sentinta nr. 1261/COM/22.07.2009 pronuntata de Tribunalului Iasi. Sectia Comerciala a fost respinsa contestatia la titlu formulata de contestatorul CL S în contradictoriu cu intimata BIA TM, prin care a solicitat instantei lamurirea întelesului, întinderii sau aplicarii dispozitivului titlului executoriu în baza caruia a fost începuta executarea silita, respectiv ordonanta nr. 140/10.06.2008 a Tribunalului Iasi, prin care a fost admisa cererea intimatei, fiind obligat contestatorul la plata sumei de 34999 lei, cu titlu de pret si la plata penalitatilor de întârziere, conform art. 18.2 din contract .
Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Iasi a retinut ca aceasta contestatie la titlu promovata de contestator este întemeiata pe dispozitiile art. 399 alin. 1 teza II C. proc. civ., însa în realitate se urmareste de catre contestator corectarea dispozitivului ordonantei nr. 140/10.06.2008 – titlu executoriu -, care nu s-ar putea face decât analizând anumite aspecte care vizeaza fondul cauzei.
Modificarea dispozitivului în sensul aratat de contestator, al precizarii unui cuantum exact al penalitatilor datorate presupune modificarea argumentelor expuse de instanta de fond în considerentele ordonantei, deci o reanalizare a cererii de somatie de plata. Este adevarat ca intimata, în respectiva cerere de somatie de plata a pretins suma de 95000 lei, pret neachitat si suma de 29999 lei, penalitati. Instanta însa, în considerente, a aratat ca contestatorul CLS datoreaza doar 34999 lei, pret, iar pentru penalitati, suma astfel cum rezulta din art. 18.2 din contract, fara a le individualiza. Considerentele ordonantei se oglindesc cu precizie în dispozitiv, neputându-se aprecia ca se poate lamuri dispozitivul prin modificarea lui, în sensul individualizarii unei sume cu titlu de penalitati, atâta timp cât judecatorul ce a analizat fondul somatiei de plata a dispus altfel si a explicat acest lucru în considerente.
Legalitatea si temeinicia titlului executoriu nu pot fi verificate pe calea contestatiei la titlu, ci doar în caile de atac deschise de legiuitor în cazul somatiei de plata, asa cum este ea reglementata de OG nr. 5/2001.
Contestatorul a formulat cerere în anulare împotriva ordonantei nr. 140/10.06.2008, în care putea face aparari vizând legalitatea si temeinicia ordonantei, însa acea cerere în anulare a fost anulata ca netimbrata.
A sustinut contestatorul ca nu a fost legal citat în acea cerere în anulare, însa instanta constata ca în aceasta ipoteza Codul de procedura civila prevede posibilitatea formularii unei contestatii în anulare.
Contestatia la titlu formulata în prezenta cauza nu poate rezolva chestiuni ce exced acestui cadru procesual, în raport de continutul ordonantei nr. 140/10.06.2008, contestatorul având alte cai, mentionate anterior, prin care ar fi putut, cu o aparare calificata, sa invoce problemele ridicate în prezenta cauza.

Etichete: