Top

Contestatie la executare

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorul SC R.T. SRL cu sediul in comuna B, jud.B in contradictor cu intimata SC G.P. E. SA cu sediul în B jud. B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat RM pentru contestatorul SC R.T SRL B lipsind intimata SC G .P. E SA.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează ca procedura este legal îndeplinită, contestatia a fost timbrata cu suma de 194 lei taxa judiciara de timbru şi timbru judiciar în valoare de 0,5, cauza a fost amânată fata de lipsa aparatorului contestatoarei, după care:

Avocat RM pentru contestator, depune la dosar certificatul de grefa nr. 2010. Arata ca nu mai are cereri de formulat, solicita cuvantul pe fond.

Instanţa, in baza art. 150 Cod procedura civila, constata cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat RM pentru contestator solicită admiterea contestatiei aşa cum a fost formulata şi a se dispune anularea formelor de executare. Precizeaza ca ordonanta a fost anulata, situatie in care nu exista nici un titlu executoriu. Cu cheltuieli de judecata.

JUDECATA,

Asupra contestatiei la executare de fata.

Contestatoarea SC R.T SRL cu sediul in comuna B a chemat in judecata intimata SC G.P.E SRL cu sediul în B , jud. B solicitand ca prin sentinta ce se va da sa se dispuna anularea formelor de executare incepute in dosarul de executare nr. /2010 a BEJ AA.

In motivarea de fapt a contestatiei, contestatorul arata ca prin SC nr. . pronuntata de Judecatoria RS s-a admis cererea avand ca obiect – somatie de plata, formulata de intimata in calitate de creditor si a fost obligata contestoarea, in calitate de debitor sa îi achite suma de 70.617,74 lei.

Desi contestatoarea a formulat in termen legal cererea in anulare prin calea de atac prevazuta de lege, la data de 2010, BEJ AA a solicitat incuviintarea executarii, cerere ce a fost admisa de instanta de judecata, desi hotararea nu putea fi pusa in executare, deoarece se exercitase calea de atac.

Mai arata contestatorul ca potrivit art.374 Cod procedura civila, hotararea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai dupa ce este investit cu formula executorie, afara de incheierile executorii, de hotararile executorii provizorii si de alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege care se executa fara formulă executorie.

Apreciaza contestoarea ca, hotararea judecatoreasca in cauza, trebuia investita cu formula executorie, fapt ce nu era posibil, intrucat hotarea nu era definitiva si irevocabila asa cum s-a aratat mai sus.

In sprijinul contestatiei formulate s-a depus la dosar somatia nr. /2010 emisa la .2010, sentinta civila nr. /2010 a Judecatoriei RS .

Prin intampinarea depusa la dosar de intimata s-a solicitat sa se precizeze temeiul de drept al contestatiei la executare şi pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea contestatiei ca neimteiata, intrucat in speta, fiind vorba de un litigiu m comercial, hotararea se pune in executare fara investire executorie.

Mai mult decat atat, instanta de judecata a incuviintat cererea de executare silita, iar incheierea prin care instanta a incuviintat aceasta cerere, nu a fost contestata de catre contestator, iar prin formularea cererii in anulare, executarea nu este suspendata.

S-a ataşat de catre instanta, deosarul de executare cu nr. /2010 BEJ AA

La termenul de judecata din 2010, aparatorul contestatorului a depus un certificat de grefa, din cuprinsul căruia rezulta ca prin sentinta civila nr. .2010 pronuntata in dosarul cu nr. /2010 de Judecatoria RS s-a admis cererea in anulare formulata de catre contestator si s-a anulat Ordonanta nr. 2010 pronuntata in dosarul nr. /2009 de Judecatoria RS

Rezulta deci, ca prin solutia pronuntata in cadrul cererii in anulare s-a desfiintat titlul executor, respectiv sentinta civila nr. /2010 pronuntata de Judecatoria RS in baza caruia s-a pornit executarea silita impotriva contestatorului.

Potrivit art.371 ind.5 alin.1 lit.d, Cod procedura civila, executarea silita inceteaza daca a fost desfiintat titlul executoriu.

Fata de dispozitiile legale mentionate mai sus si dovada faptului ca titlul executoriu a fost desfiintat, instanta va admite contestatia la executare si va anula formele de executare incepute in dosarul de executare nr. /2010 al BEJ AA urmand ca executarea silita sa inceteze ca urmare a desfiintarii titlului executor.

Urmeaza a dispune restituirea catre contestator a taxei judiciare de timbru in valoarea de 194 lei achitata la Primaria RS cu chitanta nr. din 2010.

In baza art.247 Cod procedura civila va obliga intimata la plata sumei de 900 lei onorariu avocat catre contestatoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite contestatia la executare formulata de contestatorul SC R.T SRL cu sediul in comuna B in contradictor cu intimata SC G.P. E. SA cu sediul în B, jud. B

Anuleaza formele de excutare incepute in dosarul de executare nr. a BEJ AA urmand ca executarea silita sa inceteze ca urmare a desfiintarii titlului executor.

Dispune restituirea catre contestator a taxei judiciare de timbru in valoarea de 194 lei achitata la Primaria RS cu chitanta nr. din 2010.

Obliga intimata la plata sumei de 900 lei onorariu avocat catre contestatoare.

Cu recurs in 15 zile de comunicare.

Pronuntata in sedinta publica astazi

Etichete: