Top

Investire cu formulă executorie a ordonanţei emise în temeiul O.G. 5/2001. Condiţii

Tip: Decizie
Nr./Dată: 300 (18.03.2005)
Autor: Samoil Maria
Domenii asociate: executarea silită

Potrivit disp. Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 , ordonanta care contine somatia de plata catre creditor se va înmâna partii prezente sau se va comunica fiecarei parti, de îndata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art. 9 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 prevede ca ordonanta de admitere a cererii creditorului este irevocabila daca împotriva ei nu a fost introdusa cererea în anulare.
Cum debitoarei nu i-a fost comunicata ordonanta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, aceasta nu este irevocabila si nu este susceptibila de investire cu formula executorie.

Sectia civila – decizia nr. 300 din 18.03.2005

Prin încheierea pronuntata de Judecatoria Iasi la data de 09.12.2004, în dosarul nr. 9422/2004 s-a respins cererea formulata de creditoarea X prin care s-a solicitat investirea cu formula executorie a ordonantei emise de Judecatorie motivat de faptul ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, respectiv comunicarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire a ordonantei catre debitor.
Împotriva acestei încheieri a formulat recurs creditoarea , solicitând modificarea încheierii în sensul admiterii cererii si a investirii cu formula executorie a ordonantei.
Recursul a fost respins ca nefundat.
Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 dispune ca ordonanta care contine somatia de plata catre debitor se va înmâna partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de îndata, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Debitorul poate exercita împotriva acestei ordonante cerere a în anulare reglementata de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 în termen de 10 zile de la data înmânarii sau comunicarii ordonantei.
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 9 alin. 1 si 2 din O.G. 5/2001 , aplicabile raportului juridic devenit litigios si dedus judecatii, potrivit adagiului tempus regit actum ordonanta de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului este irevocabila daca împotriva ei nu a fost introdusa cererea în anulare.
Totodata, investirea cu formula executorie , potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila , se poate dispune cu privire la ordonanta prevazuta la alin. 1 (cea de admitere împotriva careia nu a fost introdusa cerere în anulare) sau, dupa caz cu privire la ordonanta împotriva careia s-a introdus cerere în anulare , care a fost respinsa prin hotarâre ramasa irevocabila, prin nerecurare sau prin respingerea recursului.
Legiuitorul, punând la îndemâna debitorului cererea în anulare a carui termen de exercitare curge de la comunicarea ordonantei cuprinzând somatia de plata si conditionând investirea cu formula executorie de ramânerea irevocabila a ordonantei, a înteles sa dea în puterea instantei investite competenta verificarii formale a conditiilor impuse de art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 privite prin prisma art. 376 Cod procedura civila.
Or, în speta, debitoarei nu i-a fost comunicata ordonanta nr. 109/09.12.2004 prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, întrucât aceasta a fost înapoiata cu mentiunea „destinatar negasit”.
Astfel, ordonanta susmentionata nu este irevocabila si nu este deci susceptibila de investire cu formula executorie.
În considerarea celor mai sus expuse, încheierea pronuntata de Judecatorie este legala si temeinica si în baza disp. Art. 312 Cod procedura civila , Tribunalul urmeaza sa respinga recursul.

Etichete: