Top

Exercitarea profesiei de practician în insolventă nu reprezinta o activitate cu caracter specific societatilor comerciale. Competenţa revine judecătoriei.

Prin sentinţa nr. 1494/COM/15.10.2009 a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Iaşi şi a fost declinată competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta M. L. în contradictoriu cu pârâţii A. M. şi Casa de Insolvenţă Moldova SPRL în favoarea Judecătoriei Iaşi – Secţia civilă .
S-a reţinut că reclamanta a solicitat , pe calea ordonanţei preşedinţiale , în contradictoriu cu pârâtele A. M. şi Casa de Insolvenţă Moldova SPRL, suspendarea pârâtei A. M. din funcţia de asociat coordonator, suspendarea dreptului pârâtei de a vota în adunarea generală a asociaţilor, ridicarea dreptului pârâtei de a efectua operaţiuni bancare în contul Casei de Insolvenţă Moldova SPRL Iaşi până la soluţionarea acţiunii ce face obiectul dosarului de fond.
Instanţa a mai reţinut că, reclamanta şi pârâta A.M. au constituit Casa de Insolvenţă Moldova SPRL, respectiv o societate civilă profesională cu răspundere limitată, supusă prevederilor OG 86/2006 privind activitatea practicienilor în insolvenţă.
Faţă de obiectul cererii reclamantei, se constată că acesta nu atrage competenţa Tribunalului , în baza art. 2 pct. 1 lit. a C.p.civilă , cauza nefiind una comercială .
Astfel , după cum rezultă clar din prevederile actului constitutiv şi ale art. 9 , 10 din OG 86/2006 reclamanta şi pârâta A.M. fac parte dintr-o societate civilă profesională cu personalitate juridică şi nu sunt asociate ale unei societăţi comerciale , obiectul său unic de activitate fiind exercitarea profesiei de practician în insolvenţă , activitate care nu are legătură cu activităţile specifice autorizate ale societăţilor comerciale .
Prin urmare , în cauză nu există nici unul din elementele specifice unui litigiu comercial , astfel încât competenţa de soluţionare a cererii reclamantei revine instanţei civile , respectiv judecătoriei ca instanţă de drept comun .

Etichete: