Top

Plata integrală a creanţelor. Consecinţe faţă de cererile creditorilor

Plata creanţelor în totalitate duce la închiderea procedurii insolvenţei.

Prin decizia comercială nr. 873 din 18 iunie 2007, curtea a admis recursul declarat de S.C. „U.& CO LTD” S.R.L. – com. Costuleni, sat Cozia, jud. Iaşi, împotriva sentinţei civile nr. 167/S din 29 martie 2007 pronunţată de Tribunalul Iaşi – judecător sindic, pe care a modificat-o în tot. S-au respins cererile formulate de creditorii S.C. „P.L.R.INF” S.A. şi S.C. „P. B.A.” S.RL. – Bucureşti, cu sediul ales în Bucureşti, str. Prof. dr. V.B., nr. 3, sect. 5, la Cabinet Avocat C.M., pentru deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului S.C. „U.& CO LTD” S.R.L. – Cozia.

S-a reţinut că debitorul S.C. „U.& CO LTD” S.R.L. – Cozia a depus la dosar ordinul de plată nr. 2 din 30 aprilie 2007 ce face dovada achitării sumei de 15.187,72 lei către creditorii care au solicitat deschiderea procedurii insolvenţei.

Casa de insolvenţa „M.SPRL” – Iaşi, administratorul judiciar al debitorului, confirmă plata integrală a creanţelor de către acesta către creditorii S.C. „P.L.R. IFN” S.A. – Voluntari şi S.C. „P.B.A.” S.R.L. – Voluntari.

Reţinând că S.C. „U.& CO LTD” S.R.L. – Cozia a achitat integral debitele creditorilor care au solicitat deschiderea procedurii insolvenţei s-a admis recursul declarat de debitor modificând în tot sentinţa primei instanţe, în sensul că s-au respins cererile formulate de creditorii S.C. „P.L.R.IFN” S.A. şi S.C. „P.B.A.” S.R.L. – Voluntari – Bucureşti privind deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului S.C. „U.& CO LTD” S.R.L. – Cozia.

Etichete: