Top

Cerere de deschidere a procedurii. Debitor societate agricolă.

Societăţile agricole nu au caracter comercial şi nici nu sunt nominalizate în textul art. 1 al Legii nr. 64/1995, ca entităţi juridice cărora le este aplicabilă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Una dintre condiţiile necesare pentru aplicarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995, este ca debitorul să aibă calitatea de comerciant.

Această calitate se determină în conformitate cu prevederile art. 7 cod comercial, ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 26/ 1990 şi ale art. 1 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Textul art. 7 cod com. prevede că sunt comercianţi cei care fac fapte de comerţ cu titlu profesional şi societăţile comerciale.

În legea registrului comerţului se menţionează că sunt comercianţi persoanele juridice care exercită în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste.

În fine, în sensul art. 1 al Legii nr. 64/1995, noţiunea de comerciant are aceeaşi sferă de cuprindere cu cea definită de art. 7 cod com., încorporând persoanele fizice şi societăţile comerciale.

În cazul societăţilor agricole, lipsa calităţii de comerciant este expres menţionată prin art. 5 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

În consecinţă, ea nu poate face obiectul procedurii colective.

(sentinţa civilă nr. 7011 COM/ 21.10.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: