Top

Anularea actelor administrative ilegale, repunerea în situaţia anterioară. Soluţionarea capetelor de cerere accesorii.

Tribunalul Iaşi prin sentinţa civilă nr. 512/E/2004 a admis în parte acţiunea D I F în contradictor cu Universitatea „G. Enescu” Iaşi, dispunând anularea deciziei nr.73/2003 şi a hotărârii senatului din 30.06.2003, fiind disjunse capetele de cerere privind repunerea reclamantei în situaţia ante¬rioară emiterii deciziei, obligarea pârâtei a proceda la reînscrierea postului didactic al reclamantei în statul de funcţii al Facultăţii de Interpretare Muzicală şi obligarea pârâtei a constitui norma didactică aferentă postului ocupat de reclamantă prin concurs, care urmau a fi soluţionate de un complet specializat în litigii de muncă din cadrul Tribunalului Iaşi.
S-a reţinut faptul că în speţă nu a fost respectată procedura prevăzută de Carta Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi privind transferul cadrelor de la o facultate la alta.
Curtea a admis recursul reclamantei DIF,deoarece în mod nelegal s-a procedat la disjungerea capete¬lor de cerere accesorii, prima instanţă trebuind să dea eficienţă practică soluţiei corecte de anulare a actelor administrative ilegale şi să dispună repunerea reclamantei în situaţia anterioară emiterii acestora.
Decizia civila nr.334/2004

Etichete: