Top

CONTESTAŢIE ÎN ANULARE.ADMISIBILITATEA CERERII FORMULATE SEPARAT DE INTERVENIENTUL ÎN INTERES ALĂTURAT UNEI PĂRŢI

Potrivit art.56 Cod procedură civilă – apelul sau recursul făcut de cel care intervine în interesul uneia dintre părţi se socoteşte neavenit, dacă partea pentru care a intervenit nu a făcut ea însăşi apel sau recurs. Ca atare intervenientul nu poate exercita nici calea de atac extraordinară a contestaţiei în anulare, cererea sa fiind inadmisibilă.

Prin cererea înregistrată sub nr.725/12 iunie 2006 la Curtea de Apel Bacău, S.C. B S.A. Măgura, prin administrator N. V. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr.675/25.05.2006 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, în dosarul nr.903/2006, solicitând anularea deciziei, rejudecarea cauzei şi suspendarea executării hotărârii date până la soluţionarea contestaţiei.

În motivarea contestaţiei, petenta a invocat că nu a fost citată în procesul de revendicare şi că de situaţia creată a luat cunoştinţă cu prilejul executării.

În drept a invocat art.317-319 Cod procedură civilă.

Examinând contestaţia, Curtea a reţinut următoarele :

Prin decizia nr.675/25 mai 2006, pronunţată în dosarul nr.903/2006 Curtea de Apel Bacău a respins ca nefondat recursul declarat de S.C. A.F. S.A.

În această cauză, contestatoarea de faţă S.C. B S.A. Măgura a figurat ca intervenientă în interes alăturat recurentei, situaţie clarificată şi stabilită de instanţa de recurs în şedinţa din 04 mai 2006.

Potrivit dispoziţiilor art.56 Cod procedură civilă apelul sau recursul făcut de cel care intervine în interesul uneia din părţi, se socoteşte neavenit, dacă partea pentru care a intervenit nu a făcut ea însăşi apel sau recurs.

Pe cale de interpretare, rezultă că intervenientul în interes alăturat nu poate formula separat nici contestaţie în anulare, astfel că cererea prezentă este inadmisibilă.

De altfel, trebuie menţionat că, recurenta S.C. A.F. S.A. a formulat separat contestaţie în anulare ce a format obiectul dosarului nr.721/2006, şi în care s-a pronunţat decizia civilă nr.1261/2006, de admitere, fixându-se termen pentru rejudecarea recursului cu legala citare a părţilor şi, respectiv şi a contestatoarei din cauza de faţă.

În raport de aceste considerente, Curtea a respins contestaţia în anulare, ca inadmisibilă.

Decizia civilă nr.1278 din 15 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Bacău

Etichete: