Top

Recunoaştere de către pârâţi a pretenţiilor reclamantului

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 539/228/2007 reclamanta BM a chemat în judecată pârâţii CV,CTŞ,BG pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezilierea contractului de vânzare cumpărare cu clauză de întretinere si uzufruct viager autentificat sub nr 1044/24.07.2007. Prin sentinţa civilă nr. 441/26.06.2007 rămasă definitivă prin neapelare s-a admis cererea reclamantei, dispus rezilierea contractului de vănzare cumpărare si repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului, deoarece prin întampinarea formulată cei trei pârâţi au precizat că sunt de acord cu acţiunea reclamantei ceea ce echivaleaza cu o recunoastere a pretenţiilor acesteia iar potrivit art 270 cod pr, civilă în măsura în care părăţii recunosc pretenţiile reclamantei, instanţa este datoare să dea o hotărâre în măsura recunoasterii pretenţiilor.

Etichete: