Top

Nepronunţarea instanţei asupra excepţiilor invocate

Tribunalul Vaslui prin sentinţa civilă nr.87/C/2004 a respins, de asemeni, acţiunea reclamantului B.C. în contra¬dictor cu Primăria Negreşti, pentru anularea unui nr. de 15 dispoziţii, privitoare la încadrarea în muncă a reclamantului, ca rămasă fără obiect.
Curtea a admis recursul reclamantului, dispunând trimiterea dosarului aceleiaşi instanţe pentru rejudecare, întrucât nici pârâta şi nici instanţa nu au clarificat dacă dispoziţiile contestate au fost sau nu emise cu respectarea legii şi dacă ele mai sunt sau nu în fiinţă, daca simpla verificare a elementelor de calcul a retribuţiei era suficientă şi dacă reclamantul este sau nu îndreptăţit să pretindă diferenţele salariale solicitate.
Cu ocazia rejudecării, prima instanţă va proceda de îndată la soluţionarea excepţiilor invocate de pârâta prin întâmpinare, ce anume autoritate administrativă se află in raporturi de serviciu cu reclamantul, în temeiul Legii nr.188/ 1999, dacă Primăria, ca subiect de drept administrativ, în sensul art.91 din Legea nr.215/2001 au sau nu a răspunde pentru greşita încadrare a reclamantului şi implicit dacă au sau nu calitate procesuală pasivă în cauză.
Întrucât se solicită anularea unor acte emise anterior numirii reclamantului în funcţia publică ocupată, în condiţiile Legii nr.188/1999, se va proceda la verificarea naturii fiecărui act contestat în parte şi în raport de aceasta competenţa de soluţionare a litigiului.
Decizia nr.705/2004

Tribunalul Vaslui prin sentinţa civilă nr. 11/2004 a respins contestaţia G.M. împotriva dispoziţiei S/152/2003 a I.P.J. Vaslui de sancţionare a reclamantului cu retrogradarea din funcţie până la cel mult nivelul de baza al gradului profesional deţinut, fiind numit şef birou II la Biroul poliţiei economico – financiare din cadrul P.M. Vaslui, întrucât reclamantul nu a produs probe în nici o faza procesuală pentru combaterea celor doua abateri ce i se pun în sarcină şi pe care acesta le recunoaşte.
Recursul reclamantului G.M, a fost admis de instanţa de recurs, care a modificat în tot sentinţa de fond, în sensul anulării dispoziţiei S/162/200J a I.P.J. Vaslui şi repunerea contestatorului în drepturile avute anterior, motivat de faptul că măsura a fost dispusă de chestorul şef adjunct fără ca Grupul de Control să reţină deficienţa în activitatea recurentului, fără a se arăta în concret abaterile săvârşite şi dovezile lor, şi fără a se efectua ancheta prealabila şi respectarea dreptului la apărare conform normelor procedurale prevăzute de art.31 din Ordinul M.I. nr.350/2002.
Decizia nr . 419/2004

Etichete: