Top

Achitarea debitului în timpul judecăţii

Dacă pe parcursul judecăţii se achită debitul, soluţia este de respingere a cererii de deschidere a procedurii.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr.305 din 1 septembrie 2008
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de debitorul S.C. „S.”SRL Vaslui contra sentinţei civile nr. 180/F din 7 mai 2008 a Tribunalului Vaslui – judecător sindic, pe care a modificat-o în tot, în sensul respingerii cererii introduse de A.F.P. Vaslui, privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
S-a reţinut că debitoarea a făcut dovada achitării creanţelor bugetare către creditorul A.F.P. Vaslui la 8 aprilie 2008, conform actelor fiscale depuse la dosar, iar creditorul confirmă această împrejurare cu adresa nr. 30526 din 28 august 2008.
Aşa fiind, se impune admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate, în sensul respingerii acţiunii.

Etichete: