Top

Legea nr. 64/1995. Condiţiile antrenării răspunderii personale a administratorului societăţii debitoare.

Prin cererea formulată, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Bârlad a solicitat declanşarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment împotriva debitoarei – intimate S.C. VESUVIO SRL Galaţi.

Deoarece nu a fost propus de către debitoarea intimată sau de creditori un plan de reorganizare sau de lichidare a activităţii debitoarei, s-a dispus prin sentinţa civilă 77/F/2002 instituirea procedurii falimentului, astfel că recurenta – creditoare s-a înscris la masa credală cu o creanţă în sumă de 19 374 420 lei.

Prin sentinţa civilă nr. 41/F/06.05, Tribunalul Vaslui numit lichidatorul judiciar al debitoarei. Deoarece în patrimoniul societăţii debitoare nu au fost găsite bunuri mobile sau imobile urmăribile, pentru a satisface creanţele creditorilor, lichidatorul a propus ca în conformitate cu art. 124 din legea nr. 64/1995, pasivul societăţii să fie suportat de administratorul acesteia L. A.

Având în vedre dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 64/1995, republicată, care precizează ă judecătorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul societăţii ajunsă în faliment să fie suportat de membrii organelor de conducere – administratori, directori, cenzori – care au contribuit la ajungerea societăţii în această situaţie, caz în care instanţa de fond nu a avut în vedere toate probele administrate şi nici nu a aplicat principiul rolului activ al judecătorului pentru a face demersurile necesare pentru a afla dacă pe lângă administrator sunt răspunzători şi ceilalţi membri ai organelor de conducere (directori, cenzori) de această situaţie de insolvenţă. Totodată, nu s-a făcut nici motivare faţă de cuantumul creanţei solicitate de către creditoarea recurentă.

În baza dispoziţiilor art. 304 punctul 5 şi art. 312 Cod procedură civilă, Curtea de Apel Iaşi, prin decizia comercială nr. 90/23.03.2004, a admis recursul şi a casat sentinţa civilă nr. 104/F/16 septembrie 2003, pronunţată de Tribunalul Vaslui, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Decizia comercială nr. 90/23.03.2004

Etichete: