Top

Modificarea cuantumului unei creanţe aflate pe tabelul preliminar al obligaţiilor. Calea procesuală a contestaţiei

Reducerea cuantumului creanţei, ca efect al executării silite pornite de creditorul bugetar, constituie temeiul unei contestaţii asupra valorii înscrise în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei.

Lichidatorul societăţii comerciale F S.A. – în faliment a contestat cuantumul creanţei declarate de Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială Constanţa, pe temeiul art. 88 alin. 4 din Legea nr. 64/1995 republicată, apreciind că valoarea declarată iniţial s-a redus ca efect al executărilor silite iniţiate de acest creditor bugetar.

S-a solicitat, în consecinţă, ca judecătorul sindic să dispună înscrierea pe tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei suma rămasă, respectiv 2.134.111.705 lei.

Creditoarea D.G.M.P.S. Constanţa a achiesat asupra acestei cereri, formulând un punct de vedere în scris.

În raport de situaţia arătată, contestaţia lichidatorului urmează a fi admisă, cu menţionarea pe tabelul definitiv, pentru creditorul bugetar, al acestei creanţe, mai restrânse sub aspectul cuantumului.

(sentinţa civilă nr. 3157COM/ 18.12.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: