Top

Achitarea integrală a debitului. Consecinţe. Respingerea cererii

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 260 din 12 iunie 2006
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul declarat de S.C. „L.” S.R.L. – Satu Nou, jud. Vaslui, contra sentinţei civile nr. 123/F/19.03.2008 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, care a fost modificată în tot, în sensul respingerii cererii A.F.P. – Vaslui, privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. „L.” S.R.L. – Satu Nou, jud. Vaslui.
S-a reţinut că instanţa de recurs, analizând motivele de recurs în contextul probelor administrate în cauză la instanţa de fond şi al dispoziţiilor legale invocate, constată că recursul este fondat.
În motivarea acestei soluţii instanţa de recurs a reţinut că prin adresa nr. 12.282/02.04.2008, intimata A.F.P. – Vaslui a precizat că debitoarea-recurentă S.C.”L.” S.R.L. – Vaslui şi-a achitat integral datoria la bugetul consolidat al statului şi că renunţă la judecarea cererii de declarare a falimentului a debitoarei-recurente.
În acest context se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr.85/2006 pentru a se dispune declanşarea procedurii simplificate a falimentului debitoarei S.C.”L.” S.R.L. – Vaslui.
De asemenea, în această situaţie, cererea de suspendare a executării sentinţei recurate, formulată de recurentă, a rămas fără obiect.

Etichete: